PEER MEDIATORS

Deze 12 leerlingen volgden samen met enkele leerkrachten een opleiding van Sabine Coppens over het oplossen van conflicten in een peer group. Deze opleiding duurde 3 halve dagen en bevatte zowel een theoretisch gedeelte als een praktisch gedeelte (rollenspelen). Aan het einde van de opleiding kreeg iedereen een diploma peer mediator.

De bedoeling is dat deze leerlingen, weliswaar gecoacht door een team opgeleide leerkrachten, bemiddelen in kleinere conflicten tussen leerlingen. Waar voor leerlingen de stap naar leerkrachten of leerlingbegeleiding immers soms te groot is, kunnen de peer mediators hierin een belangrijke rol spelen. Je vindt ze op de speelplaats of tijdens de middagpauze in hun lokaal tussen de R- en de B-blok.

In de loop van dit schooljaar voorzien we een nieuwe opleiding voor een aantal leerlingen van de 2de graad. Geïnteresseerden kunnen terecht bij de vertrouwensleerkracht, de heer Swaegers.