Eerste bioperceel op PITO ingehuldigd

publish date
02.05.2017

Op vrijdag 28 april werd op PITO het eerste bioperceel ingehuldigd, een stuk grond van 0,37 hectare groot, waar enkel biologisch op geteeld zal worden. Gedeputeerde Inga Verhaert kwam zelf het stuk grond feestelijk mee openen en oogstte samen met de leerlingen de eerste biologisch geteelde bloemkolen.

 

PITO heeft als school bewust gekozen om naast de traditionele teeltwijze ook de biologische teelten aan te bieden in het lessenpakket. Zo wil de school landbouw tonen in een breder perspectief. De biologische teeltwijze combineert traditie en innovatie om tot het meest duurzame landbouwsysteem te komen. Bio staat gekend als pionier op vlak van techniek, duurzaamheid en sociaal engagement. De biosector staat niet enkel voor een ‘product’ , maar omvat een hele sector met producenten, verwerkers, verkooppunten en food services, op grote en kleine schaal.

De Vlaamse biosector wordt gestimuleerd door de overheid, gecontroleerd door controleorganismen en onderzocht door praktijkcentra en onderzoeksinstellingen. De rijkdom van biologische landbouw bestaat erin dat men actief participeert aan de maatschappij, zodat de teler méér betekent dan enkel de leverancier van producten. Deze waarden geven we dan ook graag mee aan onze leerlingen.

Door hen te laten proeven van het bioverhaal zien zij misschien kansen om een toekomst uit t ebouwen binnen de agrarische sector zonder de verplichting om enkel op de traditionele manier te werken. Deze andere kijk kan hen inspireren om de zaken vernieuwend aan te pakken.

Biologische teelt past volledig binnen het provinciale ISO 14001-concept en bezit de kracht om deze energiebesparende en duurzame visie te inspireren en te versterken. De provincie zet erg in op biodiversiteit, en zonder biodiversiteit is er geen biolandbouw. We hopen dat ons bewijs dat biolandbouw perfect mogelijk is met een rijke biodiversiteit, een inspiratiebron is voor anderen.

 

(met dank aan Polderke en GvA voor de foto's)

Volgende