Dier- en landbouwtechnische wetenschappen

3de graad Dier- en landbouwtechnische wetenschappen

In DLW leer je over alle aspecten van de landbouwsector: van akkerbouw tot veehouderij, van verzorging van dieren tot het van commercialiseren van eindproducten. Maar ook de automatisering, wetenschappen en mechanisatie binnen de landbouw hebben een belangrijk aandeel in de opleiding. Daarnaast wordt er in de TSO opleiding ruime aandacht besteed aan de ecologische, economische en sociale aspecten van duurzame landbouw.

En dit doe je niet enkel theoretisch: de kennis die je vergaart, kan je ook in de realiteit omzetten tijdens de praktijkvakken op ons schoolbedrijf en in het zesde jaar tijdens een blokstage van twee weken. Koeien, varkens, geiten, schapen, kippen, logeerboerderijen en mechanisatiebedrijven…je komt ze allemaal tegen.

Wie een ruime interesse heeft in de landbouw, vindt hier dus zeker zijn ding!

Vak Aantal lesuren per week
5de jaar
Aantal lesuren per week
6de jaar
Levensbeschouwing 2 2
Nederlands 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Toegepaste economie 2 2
Toegepaste biologie 2 2
Toegepaste chemie 2 2
Teelten 2 2
Algemene technieken 1 1
Zoötechniek 4 4
Praktijk teelten/mechanisatie 2 -
Praktijk veeteelt - 2
KEUZE A:    
Toegepaste dierkunde - 2
Praktijk dier 6 4
KEUZE B:    
Algemene technieken 1 1
Praktijk veeteelt 3 1
Praktijk teelten/mechanisatie 2 4

Toekomstmogelijkheden na het zesde jaar

Tijdens dit vijfde en zesde jaar krijg je de basiskennis en vaardigheden om later leiding te kunnen geven in een bedrijf dat nauwe banden heeft met de landbouwsector. Je kennis en praktische vaardigheid worden uitgediept en verfijnd, zodat je met je diploma DLW doordacht en doelgericht zelf aan het werk kan als manager of zelfstandige.

Maar verder studeren is ook zeker een goede optie! Als je jezelf nog verder wilt specialiseren in een bepaald vakgebied of als je méér wilt weten over deze boeiende sector met toekomstmogelijkheden, is verder studeren een prima plan. In de loop van het zesde jaar krijg je informatie over de mogelijke opties.

____________________________________________________

Hieronder kan je doorklikken naar de pagina van een aanverwante richting uit de derde graad TSO (PTW) en naar pagina's met info over aanverwante richtingen uit de derde graad BSO (DZ, LB).