Agro- en biotechnieken

In deze richting zit je goed als je later een job wil uitoefenen in de voedingsindustrie, in de agro-dienstensector, in de milieusector, in onderzoeks- of ontwikkelingscentra, in de land- en tuinbouwsector, in groenbeheer, in dierenzorg of in laboratoria.

Zoals je merkt, omvat deze richting een heel breed terrein. Voor het verloop van je loopbaan kan je nog kiezen uit vele mogelijkheden.

Na het zesde jaar kan je ook nog verder studeren aan een hogeschool of universiteit.

Vak Aantal lesuren per week
Gemeenschappelijk lessenpakket  
Levensbeschouwing 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Techniek
2
Keuzepakket  
Biotechniek
1
Teeltmilieu 2
Veeteelt 1
Realisatietechnieken agrarische technieken (praktijk) 6

Hieronder kan je doorklikken naar de richting die in de tweede graad voortbouwt op dit tweede jaar.