Techniek-wetenschappen

In TW verwerf je op een experimentele manier de nodige kennis over natuurwetenschappen. Bij elke proef hoort dus een forse theoretische ondersteuning.

Heb je aanleg voor wiskunde en werk je nauwkeurig? Boeit de wereld van de natuurwetenschappen jou al lang? Dan heb je de basis mee voor een succesvolle schoolcarrière in TW.

Deze richting bereidt je voor op verdere studies aan een hogeschool of universiteit.

 

Vak Aantal lesuren per week
Gemeenschappelijk lessenpakket  
Levensbeschouwing 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Techniek
2
Optie: Techniek-wetenschappen  
Natuurwetenschappen
3
Wetenschappelijk wer (biologie / fysica / chemie) 6
Wiskunde 1