1 A - vanaf schooljaar 2019-2020

PITO wil een school zijn waar jongeren mogen uitgroeien tot kritische, creatieve en respectvolle mensen die hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. Dit trachten we te bereiken door de leerlingen hun talenten te laten ontdekken en hun de juiste leer- en werkattitude bij te brengen die het hoger onderwijs en het werkveld vragen.

PITO is een school die een brede waaier van leerlingen aanspreekt: van de knappe wiskundekoppen in de optie STEM-wetenschappen tot de handige vakmannen in de optie STEM-technieken. Voor elk van hen biedt onze school de juiste uitdagingen.

Tijdens het volgen van de eerste graad willen we graag samen met jou, onze leerling, en je ouders bekijken wat er nodig is om ieders talenten maximaal te ontplooien, zodat je de juiste keuze kan maken voor jouw toekomst.

 

Onze eerste graad is bedoeld om je je interesses te laten verkennen en te ontwikkelen via STEM-projecten. Deze projecten, gebaseerd op een combinatie van wetenschap, techniek, probleemoplossend denken en wiskunde, geven je de kans om je talenten te ontdekken opdat je een goede keuze kan maken voor je toekomst.

Er is eveneens ruimte voor groepsdynamiek, leergierigheid, sociaal engagement en individuele ontplooiing. PITO is sterk in het begeleiden van je persoonlijkheidsvorming en is een bron voor creatieve geesten.

 

Welke vakken krijg je in 1A? Dat zie je in onderstaande tabel:

VAK LESUREN PER WEEK (Totaal = 32)
BASISVORMING  
Levensbeschouwelijk vak 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis  2
Frans 4
Lichamelijke opvoeding 2
Artistieke vorming 2
Nederlands 4
Natuurwetenschappen 3
Wiskunde 4
Techniek 2
ICT/Economie 1
DIFFERENTIATIE  
Wiskunde 1
STEM 3
Remediëring 1