1 B - vanaf schooljaar 2019-2020

PITO wil een school zijn waar jongeren mogen uitgroeien tot kritische, creatieve en respectvolle mensen die hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. Dit trachten we te bereiken door de leerlingen hun talenten te laten ontdekken en hun de juiste leer- en werkattitude bij te brengen die het hoger onderwijs en het werkveld vragen.

PITO is een school die een brede waaier van leerlingen aanspreekt: van de knappe wiskundekoppen in de optie STEM-wetenschappen tot de handige vakmannen in de optie STEM-technieken. Voor elk van hen biedt onze school de juiste uitdagingen.

Tijdens het volgen van de eerste graad willen we graag samen met jou, onze leerling, en je ouders bekijken wat er nodig is om ieders talenten maximaal te ontplooien, zodat je de juiste keuze kan maken voor jouw toekomst.

 

In 1B zit je in een kleine klasgroep. Hierdoor krijgen je leerkrachten de mogelijkheid om je beter te leren kennen en je persoonlijk te begeleiden.

Jongens en meisjes die starten in 1B maken via STEM-projecten kennis met allerlei basisvaardigheden. Op deze manier kan je ontdekken wat je talenten zijn, om zo een beroep te kiezen dat je graag doet en waar je goed in bent.

Welke vakken krijg je in 1B? Dat zie je in de tabel hieronder:

VAK LESUREN PER WEEK (Totaal = 32)
BASISVORMING  
Levensbeschouwelijke vakken 2
Frans 1
Lichamelijke opvoeding 2
Artistieke vorming 2
Project algemene vakken 9
Nederlands 2
Wiskunde 2
STEM + Techniek 6
ICT/Economie 1
DIFFERENTIATIE  
ICT - STEM 1
STEM 3
Remediëring 1