2 A - STEM Technieken - vanaf 2020-2021

STEM-opdracht

Mechanica-elektriciteit

Hier worden de geheimen van metalen, kunststoffen en elektriciteit ontsluierd. Je leert over verbindingstechnieken en overbrengingen. Door middel van sturingen en tekeningen op de computer ontwerp en maak je allerlei knappe realisaties. Je mag hierbij steeds gebruikmaken van de nieuwste technologieën: een 3D-printer, Inventor, Filocad, schakelborden, een lasercutter, ...

 

STEM-opdracht

Agro- en biotechnieken

Hier zit je goed als je later een duurzame job wil uitoefenen in de voedingsindustrie, in de agro-dienstensector, in de milieusector, in onderzoeks- of ontwikkelingscentra, in de land- en tuinbouwsector, in groenbeheer, in dierenzorg of in laboratoria. Wetenschap en agrarische sector worden hier gecombineerd tot een boeiende opleiding voor wie graag meer weet over al wat leeft, groeit en bloeit.

VAK 2 A - Mechanica-elektriciteit 2 A - Agro- en biotechnieken
BASISVORMING    
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Artistieke vorming 1 1
Nederlands 4 4
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 4 4
Techniek 3 3
ICT/Economie + STEM 1 1
Remediëring 1 1
BASISOPTIE    
STEM-Technieken mechanica-elektriciteit 7 -
STEM-Technieken agro-en biotechnieken - 7