2 A - STEM Wetenschappen - vanaf 2020-2021

STEM-opdracht

Industriële wetenschappen

In dit pakket leer je het verband leggen tussen wiskunde, wetenschappen en technologie. Je zal er uitdagingen voorgeschoteld krijgen waarbij je creatief voor de dag moet komen om een probleem op te lossen en om een knappe realisatie te ontwerpen met bijvoorbeeld een 3D-printer, een snijplotter, een filo cutter of een lasercutter. Hier leer je ook hoe je een robot kan programmeren.

STEM-opdracht

Techniek-wetenschappen

In dit pakket verwerf je op een experimentele manier de nodige kennis over de natuur en duurzame wereld. Bij elk experiment hoort een forse theoretische ondersteuning. Heb je aanleg voor wiskunde en werk je nauwkeurig? Ben je geboeid door de wereld van de natuurwetenschappen? Dan heb je de basis mee voor een succesvolle schoolcarrière binnen STEM Wetenschappen.

VAK 2 A - Industriële wetenschappen 2 A - Techniek-wetenschappen
BASISVORMING    
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Artistieke vorming 1 1
Nederlands 4 4
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 5 5
Techniek 2 2
ICT/Economie + STEM 1 1
Remediëring 1 1
BASISOPTIE    
STEM-Wetenschappen industriële wetenschappen 7 -
STEM-Wetenschappen techniek-wetenschappen - 7