Plant, dier en milieu

In de beroepsrichting Plant, dier en milieu krijg je een brede opleiding over al wat met planten, dieren en landbouw te maken heeft. Naast een groot deel gemeenschappelijke vakken kan je in de tweede graad al kiezen voor een bepaalde optie. Elke optie biedt je een aantal uurtjes specifieke vakken over het door jou gekozen aspect.

Je kan kiezen voor de optie 'plant', 'dier' of 'landbouw'. In 'plant' kom je meer te weten over de verschillende plantensoorten, hun teeltwijze en de productie ervan. Hoe verzorg je je gewassen, hoe spoor je problemen op en hoe ga je ze verwerken, dat komt allemaal aan bod. In de optie 'dier' doe je extra kennis op over hobby- en boerderijdieren. Je leert er o.a. knaagdieren, vissen, reptielen, vogels en hoenders te verzorgen. In het vierde jaar bestaat de mogelijkheid om zelf een hond mee te brengen naar school, die je kan opleiden of toiletteren. En wie kiest voor 'landbouw', krijgt de eerste beginselen van deze sector onder de knie. De leerstof spitst zich dan toe op de verzorging en productie van een landbouwbedrijf.

In elke optie wordt er ook gewerkt aan je handvaardigheid in het vak algemene technieken. Je leert er o.a. de basistechnieken houtbewerking, metselen, elektriciteit, lassen, ... Stuk voor stuk vaardigheden die je goed van pas komen, later op je werk of bij je thuis! In het vak PAV (project algemene vakken) wordt er gewerkt rond algemene en maatschappelijke vorming.

Na het vierde jaar ga je over naar de derde graad. Daar kan je kiezen uit de richtingen Dierenzorg, Landbouw of Tuinbouw en groenvoorziening.  

Vak Aantal lesuren per week
3de jaar
Aantal lesuren per week
4de jaar
Levensbeschouwing 2 2
Project algemene vakken (PAV) 5 5
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Dier- en leefmilieu 3 2
Praktijk dier- en leefmilieu 4 4
Plant- en groeimilieu 3 2
Praktijk plant- en groeimilieu 4 4
Algemene technieken 2 2
Praktijk Algemene technieken 2 2
OPTIE PLANT    
Plantenkennis 2 2
Tuinaanleg - 2
Praktijk plantenteelt 4 2
Praktijk tuinaanleg - 2
OPTIE DIER    
Dier 2 4
Praktijk dier 4 4
OPTIE MILIEU    
Veeteelt 2 -
Praktijk landbouwteelten 2 -
Praktijk veeteelt 2 -
Landbouwverbreding - 2
Landbouwmachines - 2
Praktijk landbouwverbredeing - 2
Praktijk landbouwmachines - 2

Hieronder kan je doorklikken naar de pagina's met info over de richtingen in de derde graad die voortbouwen op deze rchting (DZ, LB, GV) en naar de pagina van de aanverwante richting uit de tweede graad TSO (PDT).