Plant, dier en milieu

Plant, dier en milieu

In de beroepsrichting Plant, dier en milieu krijg je een brede opleiding over al wat met planten, dieren en landbouw te maken heeft. Naast een groot deel gemeenschappelijke vakken kan je in de tweede graad al kiezen voor modules waarin je je kan verdiepen in leerstofonderdelen die ook in de derde graad aan bod komen.

 

Plant, dier en milieu

Concreet betekent dit, dat je naast 11 uur algemene vakken (Project algemene vorming (PAV), Engels, levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding (L.O.)) en 20 uur (3de jaar) of 18 uur (4de jaar) gemeenschappelijke vakken, een persoonlijke toets aan je opleiding kan geven door zowel in het 3de als in het 4de jaar te kiezen uit een aantal modules die aansluiten bij jouw interessegebied. Zo willen we je de kans geven om bewust te kunnen kiezen voor de richting Landbouw, Tuinbouw en groenvoorziening of Dierenzorg in de derde graad BSO. Over deze modules krijg je meer uitleg bij de inschrijving of op het einde van het tweede en derde jaar.

 

Plant, dier en milieu

De gemeenschappelijke lesuren zijn opgesplitst in 2 grote vakken: "Dier en leefmilieu"  en "Plant en groeimilieu". Je krijgt deze vakken elk op een geïntegreerde manier, waarop praktijk en theorie hand in hand gaan. Al doende leren, noemen we dat. In deze lesuren komt ook je handigheid goed van pas: je leert er niet enkel over de juiste voeding of verzorging van de planten en dieren, maar je gaat zelf ook aan de slag om o.a. te leren hoe motoren van landbouwmachines onderhouden worden, hoe je de temperatuur en vochtigheid regelt in een serre of hoe de elektrische installatie van terraria werkt.

Stuk voor stuk vaardigheden die je goed van pas komen, later op je werk of bij je thuis! In het vak PAV (project algemene vakken) wordt er gewerkt rond algemene en maatschappelijke vorming.

Na het vierde jaar ga je over naar de derde graad. Daar kan je kiezen uit de richtingen DierenzorgLandbouw of Tuinbouw en groenvoorziening.  

Vak Aantal lesuren per week
4de jaar
Levensbeschouwing 2
Project algemene vakken (PAV) 5
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Dier- en leefmilieu 8
Plant- en groeimilieu 8
Verdiepingsvakken (modules) 7

Hieronder kan je doorklikken naar de pagina's met info over de richtingen in de derde graad die voortbouwen op deze richting (DZ, LB, GV) en naar de pagina van de aanverwante richting uit de tweede graad TSO (PDT).