FINALITEIT ARBEIDSMARKT

In de finaliteit arbeidsmarkt krijgen onze leerlingen een evenwichtige opleiding van theoretische en praktische vakken, en op PITO bieden we je binnen het pakket STEM-technieken verschillende richtingen aan. De drie richtingen in de tweede graad in deze finaliteit zijn Elektriciteit, Mechanica en Plant, dier en milieu.

Na het vierde jaar kan je in de derde graad dan verder in de volgende richtingen met finaliteit arbeidsmarkt: Dierenzorg, Dier en milieu, Groenaanleg en -beheer, Paardenhouderij duaal, Elektrische installaties, Sanitaire en verwarmingsinstallaties, Lassen-constructie en Mechanische vormgeving. Deze richtingen worden pas ingericht vanaf 2023-2024 in het vijfde jaar. Met deze opleiding ben je voorbereid om na het middelbaar meteen op zoek te gaan naar de job van je leven, zodat je een succesvolle carrière kan uitbouwen!