Plant, dier en milieu

Vanaf 2021-2022 starten we met de nieuwe eindtermen voor de tweede graad van het middelbaar onderwijs. Binnenkort kan je hier wat meer info lezen over de concrete inhoud over deze richting. Voor vragen of om in te schrijven kan je bellen naar 03 561 05 00.

Vak Aantal lesuren per week
3de jaar
Aantal lesuren per week
4de jaar (vanaf 2022-2023)
Basisvorming    
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
PAV 5 5
Natuurwetenschappen 2 2
Specifieke vakken    
Plant- en groeimilieu 8 7
Dier- en leefmilieu 7 8
Agrotechnieken 2 -
Specifieke vakken - differentiatie    
Verdieping 4 6