Biotechnologische wetenschappen

Biotechnologische wetenschappen

In Biotechnologische wetenschappen (of kortweg BTW) word je voorbereid op verdere studies na het zesde jaar. In deze STEM-wetenschappelijke richting met doorstroomfinaliteit krijg je voornamelijk wiskundige en wetenschappelijke, theoretische vakken, opdat je leergierige brein alle nodige kennis kan verzamelen om universitaire studies aan te kunnen.

In het lessenpakket hieronder merk je meteen dat er voornamelijk aandacht wordt besteed aan het begrijpen, onthouden en verwerken van de leerstof, met de bedoeling om zélf kritisch na te denken, conclusies te trekken en verbanden te leggen. Vakken zoals wiskunde, biologie, fysica en chemie zijn dan ook van groot belang en worden voornamelijk en allereerst theoretisch benaderd. Een nieuwsgierige en leergierige jongere die bereid is om te studeren, die graag alles wil weten en kennen en die met de leerstof ook zelf aan de slag wil gaan om theoretische analyses te maken, zit hier dus zeker op de juiste plaats! Laat die hersenen maar werken, uitdaging genoeg in de richting BTW! 

Vak Aantal lesuren per week
3de jaar
Aantal lesuren per week
4de jaar (vanaf 2022-2023)
Basisvorming    
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 3 3
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 5 5
ICT/Economie 1 1
Specifieke vakken - theorie    
Biologie 3 3
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Specifieke vakken - labo    
Labo biologie + STEM 2 2
Labo chemie + STEM 2 2
Labo fysica + STEM 2 2
Biotechnologische wetenschappen

Na de tweede graad BTW, kan je vanaf 2023-2024 overgaan naar het vijfde jaar Biotechnologische en chemische wetenschappen. Ook in de derde graad pakken we het theoretisch aan: je leert er gedisciplineerd studeren en grote leerstofhoeveelheden verwerken. Je leert de theorie die nodig is om zelfzeker en goed voorbereid aan die universitaire studie van jouw voorkeur te beginnen. Mogelijke opties zijn opleidingen uit de vakgebieden biotechniek, farmaceutische wetenschappen, chemie, biochemie, biotechnologie, milieu of gezondheidszorg. Je toekomst als student ligt voor je voeten...