Plant-, dier- en milieutechnieken

2de graad Plant, dier en milieutechnieken

Plant-, dier- en milieutechnieken is een brede agrarische opleiding op technisch niveau. In deze richting krijg je gemeenschappelijke vakken waarbij tijdens het schooljaar verschillende projecten worden doorlopen.

 

2de graad Plant, dier en milieutechnieken

Concreet betekent dit, dat je naast 19 uur algemene vakken ook nog 8 uur per week vakken krijgt die richtinggebonden zijn (plant, dier, milieu), 4 uur praktijklessen én dat je bovendien 4 uur per week deelneemt aan een project dat een 4- tot 6-tal weken duurt. Je doorloopt zo ongeveer 6 projecten per schooljaar. Zo willen we je de kans geven om bewust te kunnen kiezen voor de richting Dier- en landbouwtechnische wetenschappen of Planttechnische wetenschappen in de derde graad TSO.

 

2de graad Plant, dier en milieutechnieken

De drie vakken die dus écht specifiek op jouw interessegebied toegespitst zijn, zijn: plant (3 u/week), dier (3u/week) en milieu (2u/week). Je krijgt tijdens de praktijkuren deze leerstof echt in de vingers. Je handigheid komt hier zeker goed van pas.

Na het vierde jaar kan je je schoolloopbaan verderzetten in de derde graad Planttechnische wetenschappen of Dier- en landbouwtechnische wetenschappen. In deze TSO-richtingen krijg je een meer specifieke opleiding in het door jou gekozen vakgebied.  

 

Vak Aantal lesuren per week
4de jaar
Levensbeschouwing 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 2
Wiskunde 3
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Plant 3
Dier 3
Milieu 2
Praktijk 4
Project (doorschuifsysteem) 3

Hieronder kan je doorklikken naar de pagina met info over de twee richtingen die in de derde graad TSO voortbouwen op deze richting (DLW, PTW) en naar de pagina met de aanverwante richting uit de tweede graad BSO (PDM).