Plant-, dier- en milieutechnieken

Plant-, dier- en milieutechnieken is een brede agrarische opleiding op technisch niveau. In deze richting krijg je grotendeels gemeenschappelijke vakken. Je kan echter, door te kiezen tussen de opties "plant" of "dier" enkele optievakken kiezen.

In de optie 'plant' gaat de aandacht dan vooral naar de benamingen van planten, hun groeiwijze, hoe je ze moet verzorgen en telen en wat de mogelijke toepassingen ervan zijn. Hun verzorging en teeltwijze komen uitgebreid aan bod. In de optie 'dier' krijg je een flink pak zoötechnieken: je leert er hoe een dier er vanbinnen uitziet, je komt meer te weten over hoe je de dieren moet huisvesten en verzorgen, hoe je een gezondheidscontrole uitvoert en hoe je op verantwoorde wijze omgaat met verschillende diersoorten.

Na het vierde jaar kan je je schoolloopbaan verderzetten in de derde graad Planttechnische wetenschappen of Dier- en landbouwtechnische wetenschappen. In deze TSO-richtingen krijg je een meer specifieke opleiding in het door jou gekozen vakgebied.  

 

Vak Aantal lesuren per week
3de jaar
Aantal lesuren per week
4de jaar
Levensbeschouwing 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Algemene technieken 2 2
Praktijk algemene technieken/teelten 2 2
Praktijk pluimvee 2 -
Teelten 2 2
Toegepaste biologie 2 2
Toegepaste chemie 2 2
OPTIE PLANT    
Tuinaanleg 2 1
Praktijk tuinaanleg 2 4
Tuinbouwteelten - 1
OPTIE DIER & MILIEU    
Zoötechniek 2 2
Praktijk dier 2 4

Hieronder kan je doorklikken naar de pagina met info over de twee richtingen die in de derde graad TSO voortbouwen op deze rchting (DLW, PTW) en naar de pagina met de aanverwante richting uit de tweede graad BSO (PDM).