Participatie

De werking van een school loopt pas goed als ook iedereen die erbij betrokken is en het beste voorheeft met de school, samen kan overleggen en nadenken over bepaalde afspraken, regels en activiteiten. De directie krijgt ondersteuning in het beleid door deze verschillende raden.