Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad precies?

Omdat jullie, onze leerlingen, onze dagelijkse prioriteit zijn, is het logisch dat jullie ook inspraak krijgen in het schoolgebeuren. De leerlingenraad geeft ALLE leerlingen een stem, de kans om eigen ideeën uit te werken. We willen graag dat er zoveel mogelijk leerlingen actief deelnemen, zodat we goed kunnen luisteren naar jullie bevindingen, ideeën en verbetervoorstellen.

Lijkt jou dit wel wat? Wil je graag bepaalde zaken anders zien, zodat de school een leukere plek wordt om te leren en te leven? Heb je ideeën over hoe het anders kan, of wil je graag je schouders zetten onder een aantal bestaande, weerkerende projecten op school? Dan moet je je zeker engageren om samen met ons hieraan te werken!

Je kan je vrijwillig engageren om aan bepaalde projecten mee te werken. Dit gebeurt steeds onder begeleiding van een team leerkrachten, die alles mee in goede banen leiden en positieve ondersteuning bieden. Ook de directie is actief betrokken bij de werking van de leerlingenraad. Zo kan je school reageren op wat er leeft onder jullie, of mee bepaalde projecten uitwerken.

We willen graag dat onze school een leuke leef- en leeromgeving is voor iedereen. Dat onze school een "leuke" school wordt, kunnen we samen met jullie realiseren. In het verleden zijn er verschillende initiatieven van de leerlingenraad verwezenlijkt, denk maar aan muziek op de speelplaats of de valentijnsactie.

Twee leerlingenraden

Dat jullie verschillende leeftijden hebben, betekent ook dat jullie verschillende noden en vragen hebben. Daarom is de leerlingenraad opgesplitst in twee groepen: er is een leerlingenraad voor wie in de eerste graad zit en een leerlingenraad voor leerlingen uit de tweede en derde graad.

De leerlingenraad van de eerste graad werkt met een keuzesysteem: je kan je als leerling vrijblijvend inschrijven voor een werkgroep, waarvoor je je dat schooljaar wil inzetten. Je kan dit schooljaar kiezen uit:

  • het leerlingenforum: hierbij kom je met andere leerlingen samen om te praten en te debatteren over onderwerpen die jullie belangrijk vinden;
  • Radio Picolo: deze werkgroep zorgt ervoor dat er om de twee weken muziek wordt gespeeld op de speelplaats;
  • Speelplaatsacties: als je in deze werkgroep zit, bedenk je enkele keren per schooljaar een creatieve, originele activiteit om van de speeltijd een leuk moment te maken.

De leerlingenraad van de tweede en derde graad gaat voornamelijk projectmatig te werk: iedereen kan meewerken aan een project dat je interessant vindt. Enkele van de projecten die nu lopen zijn:

  • het galabal voor de laatstejaars
  • sport op school
  • muziek op de speelplaats
  • het anti-pestproject
  • "Pimp je school"

Wanneer we vergaderd hebben, krijg je achteraf ook altijd een verslag. Dit komt op Smartschool, zodat iedereen het kan raadplegen. En op deze manier hopen we iedere leerling, ook jou, een stem te geven en een kans om je te laten horen.