Wie is wie?

Leiding

Aan het hoofd staan 2 directeurs:

 • Katleen Lauwaerts voor de Provinciale Middenschool (eerste graad)
 • Kathleen Van Wesenbeeck voor het PITO (tweede en derde graad)

Zij worden bijgestaan door:

 • Kris Selleslags: pedagogisch directeur PITO
 • Thomas Meylaerts: technisch directeur PITO
 • Wim Broos: technisch directeur PM
 • Jan Jaspers: technisch directeur PM
 • verschillende adviesraden

Middenkader

Tot het middenkader behoren mensen met een ondersteunende functie op verschillende vlakken:

 • de technisch adviseurs die de leerkrachten voor technische en/of praktische vakken de nodige ruggensteun geven
 • de vertrouwensleerkracht die de leerlingen extra begeleiding geeft
 • de leercoach die de leerlingen begeleidt in hun leerproces
 • de co√∂rdinatoren die het leef- en leerproces van de leerling, het ICT-beleid of het GOK-beleid ondersteunen

Leerkrachten en ondersteunend personeel

De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen nog andere taken, bijvoorbeeld als klasleraar, vakverantwoordelijke, ...

De taken van het ondersteunend personeel bestaan o.a. uit het meewerken aan de schooladministratie, het toezicht op en het begeleiden van de leerlingen.

Zoals in een goed geoliede machine zorgt elk personeelslid ervoor dat het schoolleven voor iedereen op een aangename manier verloopt.