Wie is wie?

Leiding

Het directieteam van PITO bestaat uit:

 •     mevrouw Daniëlle Segers:             directeur
 •     de heer Steve Fryns:                     pedagogisch directeur        
 •     de heer Raf Van Bergen:                pedagogisch directeur
 •     de heer Rafaël van Gogh:               technisch adviseur coördinator


Ook de infrastructuur van Campus Kapellen, gelegen aan de Kapelsesteenweg 222 te Kapellen, maakt vanaf nu deel uit van de structuur van onze school. Op deze locatie zijn enkele afdelingen van het Centrum voor Leren en Werken (CLW) en van het Centrum voor Volwassenenonderwijs van de Provincie Antwerpen (CVO Vitant) gelegen. De personen die hierover de leiding uitoefenen, zijn:

 •     de heer Jan Mees:                         coördinator aanloopfase en duaal campus Kapellen
 •     de heer Paul Buyens:                     adjunct-directeur CVO campus Kapellen

Middenkader

Tot het middenkader behoren mensen met een ondersteunende functie op verschillende vlakken:

 • de technisch adviseurs, die de leerkrachten voor technische en/of praktische vakken de nodige ruggensteun geven;
 • de vertrouwensleerkracht, die de leerlingen extra begeleiding geeft;
 • de leercoach, die de leerlingen begeleidt in hun leerproces;
 • de leerlingbegeleiders, die een vertrouwd gezicht zijn voor onze leerlingen;
 • de ondersteuners, die verschillende taken op zich nemen om de werking van de school mee in goede banen te leiden.

Leerkrachten en ondersteunend personeel

De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen nog andere taken, bijvoorbeeld als klasleraar, vakverantwoordelijke, ...

De taken van het ondersteunend personeel bestaan o.a. uit het meewerken aan de schooladministratie, het toezicht op en het begeleiden van de leerlingen.

Zoals in een goed geoliede machine zorgt elk personeelslid ervoor dat het schoolleven voor iedereen op een aangename manier verloopt.