Schoolbenodigdheden

Schoolbenodigdheden

Materiaal voor praktijklessen: extra info

De benodigdheden voor de praktijklessen zullen tijdens de eerste lessen praktijk in september met de leerlingen besproken worden, dus met de aankoop van de praktijkbenodigdheden kan u nog wachten tot in het begin van het schooljaar. 

Kledij L.O. of praktijklessen: nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen in het 1ste, 2de en 3de jaar zullen in de eerste week van september de gelegenheid krijgen om kledij te passen en aan te kopen.

Nieuwe leerlingen in het 4de, 5de, 6de en 7de jaar kunnen een LO-T-shirt of praktijkkledij aankopen tijdens de infoavond voor nieuwe leerlingen eind augustus.

De leerlingen die afgelopen schooljaar al op PITO zaten, kunnen zoals gebruikelijk tijdens het schooljaar in " 'twinkeltje " terecht voor de aankoop van kledij en ander schoolmateriaal (bv. papier met hoofding van de school ...)

SCHOOLBENODIGDHEDEN

EERSTE GRAAD _ A-stroom

EERSTE GRAAD _ B-stroom

TWEEDE GRAAD _ Doorstroomfinaliteit

TWEEDE GRAAD _ Dubbele finaliteit

TWEEDE GRAAD _ Arbeidsmarktfinaliteit

DERDE GRAAD _ Doorstroomfinaliteit

DERDE GRAAD _ Dubbele finaliteit

DERDE GRAAD _ Arbeidsmarktfinaliteit

DERDE GRAAD _ 7de jaren