Verzekering

Lichamelijke schade

Elke leerling in onze school is verzekerd voor lichamelijke schade geleden bij een ongeval dat gebeurd is op weg van en naar school, tijdens een praktijk- of theorieles of op de speelplaats. Vraag bij een ongeval op school, indien mogelijk, of je de papieren meteen mee kan nemen om door de behandelende arts te laten invullen.

Materiële schade

Elke leerling in onze school is beperkt verzekerd voor materiële schade tot een bepaald bedrag. Wat enkel in aanmerking komt zijn brilschade en schade aan de tanden.

Wat doen wij?

Wanneer je als leerling gewond bent geraakt bij een ongeval, verstrekken opvoeders of leerkrachten die een EHBO-opleiding hebben gevolgd, de eerste hulp. Als de omstandigheden dit vragen, begeleiden we je naar de dokter en brengen we je ouders hiervan telefonisch op de hoogte.

De dokter moet het geneeskundig getuigschrift invullen op de verzekeringsdocumenten die je kan vragen aan de balie van het leerlingensecretariaat. Als je ten gevolge van het ongeval afwezig bent gedurende 1 of meerdere schooldagen, verwittigen wij de provinciale dienst Preventie en Bescherming.

Voor vragen over de verzekeringsdossiers kan je contact opnemen met het leerlingensecretariaat van de school. 

Wat moet jij doen?

Als er dokters- of apotheekkosten gemaakt moeten worden, dan betaal je die eerst zelf en je bewaart elk bewijs van betaling. Deze betalingsbewijzen breng je binnen bij jouw ziekenfonds, dat een deel van de onkosten vergoedt. De eventuele onkostennota's (originele documenten!) die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald, geef je af in de school, zodat de schoolverzekering deze kan terugbetalen. Denk eraan om je rekeningnummer te vermelden op de binnengebrachte documenten, zodat de terugbetaling vlot kan verlopen.

Vervolgens krijg je een schriftelijke bevestiging van aangifte van het ongeval met een dossiernummer. Het dossier van het ongeval blijft open tot je zelf AXA verwittigt dat het afgesloten mag worden.