Agrotechnieken dier (D/A) (~landbouw)

Wat kan je verwachten?

In deze studierichting krijg je een natuurwetenschappelijke, breed technische en polyvalente agrarische vorming.

De klemtoon ligt op:

            -        dierlijke verzorging
            -        huisvesting
            -        voeding en voederwinning
            -        fokkerij
            -        dierlijke productie van landbouwproductiedieren.

Je leert volgens agro-ecologische en diervriendelijke principes handelen en werken. Hierbij volg je der richtlijnen van duurzame en rendabele dierlijke productie.

Je leert ook over sectorspecifieke wetgeving.

Komen verder nog aan bod:

            -        bodemkunde
            -        relatie milieu-klimaat-landbouw
            -        labotechnieken

In de uitbreiding van biologie krijg je fysiologie en anatomie van dieren.

Je krijgt ook een meer uitgebreid pakket voor chemie.

 

Vak Aantal lesuren per week
5de jaar
Aantal lesuren per week
6de week
Basisvorming    
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen - fysica 1 1
Specifieke vakken: theorie    
Toegepaste biologie 2 2
Toegepaste chemie 2 2
Uitrustingen 2 2
Dier 3 3
Teelten / Bodem / Bescherming 3 2
Specifieke vakken: vaardigheden    
Uitrustingen (denkatelier) 2 2
Teelten 2 2
Dier 3 3

Wat na de opleiding?

Na het zesde jaar Agrotechnieken dier kan je verder studeren, bv. door aan een hogeschool een professionele bacheloropleiding te starten, of je kan ervoor kiezen om meteen te gaan werken.