Biotechnologische en chemische technieken (D/A)

Wat kan je verwachten?

  • Je krijgt een stevig pakket toegepaste wiskunde: goniometrie en vectoren, uitgebreide analyse en algebra, uitgebreide beschrijvende en verklarende statistiek.
  • Je leert meer over toegepaste informaticawetenschappen en software bewerken.
  • Je verdiept je basiskennis over biologie, chemie, biotechnologische en chemische techniek.
  • Je leert productiegegevens instellen, omstellen, bedienen en opvolgen.
  • Je leert grondstoffen bewerken tot (half)afgewerkte producten.
  • Je leert analyses voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Vak Aantal lesuren per week
5de jaar
Basisvorming  
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Specifieke vakken: theorie  
Algemene chemie 4
Biologie en biotechnologie 2
Toegepaste chemie 4
Toegepaste fysica 2
Specifieke vakken: vaardigheden  
Labo chemie (denkatelier) 6

Wat na de opleiding?

Na de opleiding Biotechnologische en chemische technieken kan je meteen aan de slag. Beroepen als laboratoriumassistent of operator in de chemische of farmaceutische industrie behoren tot de mogelijkheden. Je kan ook kiezen voor de beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding Chemische procestechnieken.

Verder studeren kan ook. De volgende bacheloropleidingen zijn logische vervolgopleidingen voor de richting Biotechnologische en chemische technieken: Biotechniek, Gezondheidszorg, Industriële wetenschappen en technologie, ...