Biotechnologische en chemische wetenschappen (D)

Wat kan je verwachten?

  • Deze opleiding bereidt je voor op voortstuderen aan de universiteit of hogeschool.
  • Je krijgt een pakket algemene vorming met leerdoelen die gelijklopen met ASO-opleidingen.
  • De specifieke vakken van de opleiding leggen de focus op biologie, chemie en actuele en biotechnische thema's waarbij alles op een theoretische manier benaderd wordt. Wiskunde is voor deze opleiding een belangrijk vak!
  • Daarnaast is er ook ruimte voor praktische oefeningen waarin je leert experimenten uit te voeren, verslagen op te stellen en nauwkeurig en kritisch bronnen raadplegen. 
  • Je leert verbanden leggen tussen de leerstof en de actualiteit.
  • Je past je wetenschappelijke bagage gaandeweg toe binnen diverse biotechnische domeinen zoals voedings- en milieutechnologie, cel- en gentechnologie, ...
Vak Aantal lesuren per week
5de jaar
Aantal lesuren per week
6de jaar
Basisvorming    
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 6 6
Economie/ICT - 1
Specifieke vakken: theorie/vaardigheden    
Chemie / Labo chemie 3 3
Fysica / Labo fysica 3 3
Biologie 3 3
Biochemie / Labo biochemie 3 -
Biotechnologie - 2
Onderzoekslab wetenschappen (denkatelier) 2 2

Wat na de opleiding?

Na de derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen ben je goed voorbereid om verder te studeren aan een universiteit of hogeschool:

Academische bachelors

biomedische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, biowetenschappen, biologie, biochemie, chemie, informatica, geografie, geologie, alle humane wetenschappen, ...

Professionele bachelors

agro- en biotechnologie (verschillende afstudeerrichtingen), informatica, lerarenopleiding (diverse vakken), groenmanagement, stedenbouw en ruimtelijke planning, landschaps- en -tuinarchitectuur, milieuzorg (laborant), biomedische laboratoriumtechnologie (verschillende afstudeerrichtingen), ...