Elektromechanische technieken (D/A)

Wat kan je verwachten?

  • Je krijgt een een stevige basis van algemene vakken, aangevuld met technische vakken uit de vakgebieden mechanica en elektriciteit.
  • Je leert over de theoretische basis van technische vakken.
  • Je ontwikkelt technologische vaardigheden en leert verschillende materialen en technieken kennen.
  • Je leert theoretische inzichten in de praktijk toepassen: bijvoorbeeld elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren, preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen.
  • Je leert eenvoudige constructies ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software.
  • Je leert machines bedienen met computergestuurde basistechnieken (CNC)
Vak Aantal lesuren per week
5de jaar
Aantal lesuren per week
6de jaar
Basisvorming    
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 2 -
Economie/ICT - 1
Fysica - 1
Specifieke vakken: theorie    
Toegepaste elektriciteit 3 3
Toegepaste mechanica 3 3
Specifieke vakken: vaardigheden    
Onderzoekslab (denkatelier) 2 2
Labo mechatronica 2 2
Systeemontwerp 2 2
Onderhoudstechnieken 4 4

Wat na de opleiding?

De opleiding Elektromechanische technieken geeft je een stevige basis om een professionele bachelor in een wetenschappelijke richting aan te vatten zoals autotechnologie, elektronica-ICT, educatieve opleiding, scheepswerktuigkunde, ...

Verder bereidt deze richting je prima voor om onmiddellijk aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Een job binnen preventief onderhoud, diagnose, automatisatie en installatie van industriële systemen en processen behoort tot de mogelijkheden.