Koel- en warmtetechnieken (D/A)

Wat kan je verwachten?

 • Je wordt opgeleid om voorbereidende, uitvoerende en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan koel- of verwarmingsinstallaties.
 • Je leert heel wat over koel- en verwarmingsinstallaties zoals CV, vloerverwarming, airconditioning, koelkamers, koelkasten …
  De verschillende types, de opbouw, aansluiting, het opstarten, afregelen, problemen diagnosticeren … komen aan bod.
 • Je leert capaciteit en rendement bepalen, koel- en warmtekringen ontwerpen.
 • Je krijgt inzicht in de besturing en bewaking van installaties. Hiertoe leer je technische informatie gebruiken.
 • Je leert gegevens verwerken en berekenen, tekeningen en schema’s maken met professionele software.
 • Je verwerft inzicht in de elektrische voorzieningen en schakelschema’s en het elektrisch aansluiten van de installatie.
 • Je bestudeert de eigenschappen van gassen en vloeistoffen en krijgt inzicht in hun verbranding. 
 • Je leert leidingen in metaal en kunststof bewerken en verbinden.
 • Je leert lassen en solderen.
Vak Aantal lesuren per week
5de jaar
Basisvorming  
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 2
Specifieke vakken: theorie  
Toegepaste mechanica 2
Toegepaste elektriciteit  2
Technologie centrale verwarming & sanitair 1
Technologie koel & lucht 1
Ontwerp en realisaties 2
Specifieke vakken: vaardigheden  
Warmtetechnieken (denkatelier) 4
Koeltechnieken 4
Klimatisatie 2

Wat na de opleiding?