Koel- en warmtetechnieken (D/A)

Wat kan je verwachten?

 • Je wordt opgeleid om voorbereidende, uitvoerende en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan koel- of verwarmingsinstallaties.
 • Je leert heel wat over koel- en verwarmingsinstallaties zoals CV, vloerverwarming, airconditioning, koelkamers, koelkasten …
  De verschillende types, de opbouw, aansluiting, het opstarten, afregelen, problemen diagnosticeren … komen aan bod.
 • Je leert capaciteit en rendement bepalen, koel- en warmtekringen ontwerpen.
 • Je krijgt inzicht in de besturing en bewaking van installaties. Hiertoe leer je technische informatie gebruiken.
 • Je leert gegevens verwerken en berekenen, tekeningen en schema’s maken met professionele software.
 • Je verwerft inzicht in de elektrische voorzieningen en schakelschema’s en het elektrisch aansluiten van de installatie.
 • Je bestudeert de eigenschappen van gassen en vloeistoffen en krijgt inzicht in hun verbranding. 
 • Je leert leidingen in metaal en kunststof bewerken en verbinden.
 • Je leert lassen en solderen.
Vak Aantal lesuren per week
5de jaar
Aantal lesuren per week
6de jaar
Basisvorming    
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 2 3
Natuurwetenschappen 2 -
Fysica - 1
Economie/ICT - 1
Specifieke vakken: theorie    
Toegepaste elektriciteit en regeltechniek 3 3
Technologie klimatisatie 3 3
Ontwerp en realisaties 2 1
Specifieke vakken: vaardigheden    
Warmtetechnieken (denkatelier) 4 4
Koeltechnieken 4 4
Labo klimatisatie 2 2