Mechanische vormgevingstechnieken (D/A)

Wat kan je verwachten?

  • Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken. Zo kom je tot praktische realisaties die je kunt uitvoeren.
  • Je maakt hierbij gebruik van professionele software op de computer.
  • In de praktijklessen maak je aanvankelijk met hand en machine werkstukken waarbij boren, schaven, frezen, draaien en slijpen toegepast worden.
  • Je leert metaalbewerkingsmachines instellen en bedienen.
  • Het programmeren en werken met computer, numeriek gestuurde machines en computertekenen zijn geïntegreerd.
Vak Aantal lesuren per week
5de jaar
Aantal lesuren per week
6de jaar
Basisvorming    
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 2 3
Natuurwetenschappen  2 -
Fysica - 1
Economie/ICT - 1
Specifieke vakken: theorie    
Constructieleer 1 1
Toegepaste mechanica 3 3
Specifieke vakken: vaardigheden    
Plaatbewerking en verspaningstechnieken 6 4
Labo mechanica en meettechniek (denkatelier) 3 2
Materialenleer en ontwerp 3 3
CNC 2 4

Wat na de opleiding?

Na de richting Mechanische vormgevingstechnieken kan je gaan werken. De opleiding leidt naar heel wat (knelpunt-)beroepen zoals industrieel plaatbewerker, metaalconstructeur, onderhoudsmechanicien, operator, productieverantwoordelijke in de metallurgie, tekenaar-ontwerper mechanica enzovoort.

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.