Voorbereidend jaar hoger onderwijs (VHO)

SCHAKEL

Dit 7de jaar dient om de kennis en vaardigheden die niet aan bod kwamen in jouw praktijkgerichte opleiding, maar die wel verwacht worden van een student die hoger onderwijs aanvangt, bij te werken. Dit is dus géén specialisatiejaar in een vakgerichte opleiding. Er zitten in deze opleiding dan ook géén praktijkvakken.

Je kan je verwachten aan een grote dosis theorie, wiskunde, wetenschappen en taal. Ook economie staat op het programma. In deze 1-jarige opleiding worden je algemene kennis en taalvaardigheid uitgebreid en je ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om een opleiding in het hoger onderwijs op te starten.

SITUERING VAN DE OPLEIDING

Wie dit schooljaar in het 6de jaar zit
We starten dit leerjaar op in 2024-2025. Leerlingen die dus in juni afstuderen en hun getuigschrift van 6 BSO behalen, kunnen zich voor dit leerjaar inschrijven. Je kan instromen vanuit eender welke opleiding die je gevolgd hebt in 6 BSO.

Wie volgend schooljaar in een 6de jaar zit
Aangezien de onderwijsvernieuwing zich doorzet in het 6de jaar in 2024-2025, zal wie afstudeert in een 6de jaar in juni '25 geen BSO-getuigschrift meer behalen. Na een 6de jaar arbeidsmarktfinaliteit behaalt een leerling een diploma van het secundair onderwijs met onderwijskwalificatie 3.
Met een diploma onderwijskwalificatie 3 mag je in een graduaatsopleiding starten of een Se-n-Se-jaar aanvatten, maar je mag niet starten aan een opleiding tot professionele bachelor aan de hogeschool. Om een bacheloropleiding aan te vatten, heb je een secundair diploma met onderwijskwalificatie 4 nodig. De enige manier om deze onderwijskwalificatie 4 te behalen na een 6de jaar arbeidsmarktfinaliteit, is door het 7de jaar VHO te volgen.

In de onderwijsvernieuwing worden alle 7de jaren BSO omgezet in Se-n-Se-opleidingen. Deze Se-n-Se-opleidingen zijn beroepsgerichte opleidingen waar je na een 6de jaar arbeidsmarktfinaliteit in kan starten. Hier komen enkel technische vakken aan bod en word je voorbereid om na een 1-jarige opleiding de arbeidsmarkt op te gaan. 

 

LESSENTABEL

We delen deze lessentabel onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 

 

Vak Aantal lesuren per week
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming (MAVO) 5
Nederlands 3
Frans 2
Engels 3
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 6
Economie 4

MEER INFO / INSCHRIJVEN?

Bel 03 561 05 00 wanneer je hierover nog vragen hebt of wanneer je wil inschrijven. Ook op onze opendeurdag kan je meer info inwinnen over deze opleiding.