Biotechnologische wetenschappen (D)

Wat kan je verwachten?

  • Je krijgt voornamelijk wiskundige en wetenschappelijke, theoretische vakken zodat je de nodige kennis kan verzamelen om universitaire studies aan te kunnen.
  • Je leert je leerstof begrijpen, onthouden en verwerken, met de bedoeling om zélf kritisch na te denken, conclusies te trekken en verbanden te leggen. 
  • Vakken zoals wiskunde, biologie, fysica en chemie zijn van groot belang en worden voornamelijk theoretisch benaderd. 
Vak Aantal lesuren per week
3de jaar
Aantal lesuren per week
4de jaar 
Basisvorming    
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 3 3
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 5 5
ICT 1 1
Specifieke vakken - theorie    
Biologie 3 3
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Specifieke vakken - labo    
Labo biologie + STEM 2 2
Labo chemie + STEM (denkatelier) 2 2
Labo fysica + STEM 2 2

Wat na de opleiding?

Na de tweede graad Biotechnologische wetenschappen stroom je door naar: 

Deze richting bereidt je voor op hogere studies in de vakgebieden biotechniek, farmaceutische wetenschappen, chemie, biochemie, biotechnologie, milieu of gezondheidszorg.