Paardenhouder duaal

Vak Aantal lesuren per week
Basisvorming  
Levensbeschouwing 2
Project algemene vakken (PAV) 6
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Specifieke vakken  
Paardenhouderij (op school) 3
Werkplekleren (op werkplek) 23

Voor meer info over deze opleiding, raden we je aan om contact op te nemen met de school via 03 561 05 00.