Specialisatiejaren

Se-n-Se

Chemische procestechnieken

In deze eenjarige praktijkgerichte opleiding leer je alles wat je moet weten en kunnen om als procesoperator in de (petro)chemische industrie te werken.

BSO

Computergestuurde werktuigmachines

Wil je na 6 WM nog meer leren over CNC-machines en de verschillende sturingen die er bestaan? Dan kan je je kennis en praktijkervaring uitbreiden tijdens dit zevende specialisatiejaar. Bereid je voor op een portie extra informatie die je moet toepassen tijdens de praktijklessen. Je krijgt de kans om tijdens een stage van 3 weken kennis te maken met het echte bedrijfsleven.

Gespecialiseerde dierenverzorging

Wil je je na een zesde jaar DZ nog verder bekwamen? Hou je van uitdagingen en zie je het zitten om extra leerstof en praktijkervaring op te doen? Dan is 7 DVZ wellicht iets voor jou! Door de combinatie van theorievakken en stage/praktijkvakken, kan je je vorderingen toetsen aan het echte werkveld.  

Industriële elektriciteit

Wil je je na je zesde jaar EI specialiseren in industriële activiteiten? Dan is 7 IE een goede keuze: deze opleiding bevat een groot deel theorie over dit specifieke onderdeel uit de elektriciteit. In de praktijklessen kan je je dus ook aan moeilijkere opdrachten verwachten. Tijdens de blokstage ervaar je hoe je toekomstige job zou kunnen zijn.

Land- en tuinbouwmechanisatie

In 7 LTM leer je alles over het afstellen, controleren en onderhouden van landbouwmachines. Deze richting is erg praktisch opgevat, maar je zal de theorie achter de praktijk moeten begrijpen en kennen om je opdrachten tijdens praktijkvakken en stage tot een goed einde te kunnen brengen.

Paardenhouder duaal

In 7 PH finaliseer je je opleiding tot Paardenhouder. Deze opleiding is enkel bedoeld voor leerlingen die op het einde van het 6de jaar Paardenhouderij hun getuigschrift hebben behaald en zich nog beter willen specialiseren in deze sector. Ook het 7de jaar is een duale opleiding, die bestaat uit een aantal lesuren die je op school krijgt, en enkele dagen waar je op je werkplek opgeleid wordt.

Pijpfitten-lassen-monteren

Heb je nog zin om meer te leren over lasprocessen en de techniek van het pijpfitten? Dan kan je je in 7 PLM specialiseren door er enerzijds meer theorie over te leren, maar zeker ook door je vaardigheden te verfijnen tijdens de uren praktijk en bedrijfsstage. Je kan tijdens dit zevende jaar ook een attest flensmonteur halen, een extra troef op je cv om je kansen op een job te verhogen.

Tuinaanleg en -onderhoud

Als je je kennis, praktische vaardigheden en attitudes verder wil ontwikkelen om in de sector van tuinaanleg en -onderhoud aan de slag te gaan, dan zit je in 7 TAO op de juiste plek! Deze brede technische opleiding met praktijkopdrachten is een kwaliteitsvolle voorbereiding op het professionele leven in de sectoren van tuinbouwproductie en groenvoorziening.

Verwarmingsinstallaties

In het 7de jaar VI leer je meer over brandertechnieken. Je kan tijdens dit jaar twee bijkomende attesten behalen, die je professionele loopbaan meer perspectief geven. Naast de theorie die nodig is om deze technieken te beheersen, oefen je nog meer het uitvoerende aspect tijdens de uren praktijk en de bedrijfsstage van drie opeenvolgende weken.

Voorbereidend jaar hoger onderwijs

Wil jij na het 6de jaar in een arbeidsmarktgerichte opleiding (BSO) graag verder studeren? Dit 7de jaar VHO (Voorbereidend jaar Hoger Onderwijs) bereidt je goed voor op de overstap naar het hoger onderwijs. Je algemene kennis en taalvaardigheid worden uitgebreid en je ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om goed van start te gaan in het hoger onderwijs.