Plant-, dier- en milieutechnieken (D/A)

Wat kan je verwachten?

  • Je krijgt een brede basisvorming (talen, wiskunde, wetenschappen, ...).
  • Je leert in het vak chemie alles over de eigenschappen van stoffen, chemische formules, reactievergelijkingen, ...
  • Je leert over de biologie van dieren en planten.
  • Je leert de basisvaardigheden om machines en technische installaties te gebruiken en te onderhouden.
  • Je leert respectvol, diervriendelijk, ecologisch en duurzaam omgaan met de agrarische en groene sector.
Vak Aantal lesuren per week
3de jaar
Aantal lesuren per week
4de jaar
Basisvorming    
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
ICT 1 1
Natuurwetenschappen (Fysica) 1 1
Specifieke vakken - theorie    
Toegepaste chemie (denkatelier) 3 3
Toegepaste ecologie & milieu 2 2
Dier 2 2
Plant 2 2
Specifieke vakken - vaardigheden    
Praktijk Agro 4 4
Verdieping 2 2

Wat na de opleiding?

Na de tweede graad Plant-, dier- en milieutechnieken stroom je door naar een van de volgende richtingen met dubbele finaliteit: