Mechanische technieken (D/A)

Wat kan je verwachten?

  • Je verwerft inzichten in de toegepaste wiskunde en mechanica, materiaalleer en thermodynamica.
  • Je leert nadenken in functie van het proces, van voorbereiding tot uitvoer. 
  • Je ontwikkelt inzicht in en leert nadenken over natuur- en technologische kennis en vaardigheden en past ontwerpmethoden en realisatietechnieken toe in technische processen en systemen. 
  • Je verwerft kennis van technologie en materialen in een mechanische context en leert die kennis toepassen in de praktijk. 
  • Je werkt met verspanende en niet-verspanende technieken en met montage en demontage. 
  • Je leert technologische vaardigheden met CAD/CAM. 
  • Je leert onderdelen, componenten en verbindingsstukken samenstellen en verbindingstechnieken toepassen.
Vak Aantal lesuren per week
3de jaar
Aantal lesuren per week
4de jaar
Basisvorming    
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
ICT 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifieke vakken - theorie    
Toegepaste elektriciteit 1 1
Toegepaste mechanica 3 3
Specifieke vakken - vaardigheden    
Verspaningstechnieken + STEM (denkatelier) 4 4
Onderhoudstechnieken + STEM (denkatelier) 3 3
Elektrische technieken 2 2
Ontwerp en realisaties 2 2

Wat na de opleiding?

Na de tweede graad Mechanische technieken is de logische vervolgopleiding in de derde graad: