Psychosociaal functioneren

Wat kan de leerlingbegeleiding betekenen voor leerlingen van de eerste graad?

De vraag "Hoe gaat het met je?" is even belangrijk, misschien zelfs meer nodig te stellen dan de vraag "Hoe doe je het op school?". Je goed voelen in je vel en je thuis voelen in de school zijn cruciaal voor een gezonde studiemotivatie.

De school wil samen met jou en je ouders bekijken wat jij nodig hebt om je talenten maximaal te ontplooien, zodat je de juiste keuze kan maken naar de toekomst toe.

Geen enkele vraag is ons teveel. Je kan dan ook rekenen op al onze leerkrachten, een zorgteam en het provinciaal CLB.

Hoe zien wij leerlingbegeleiding voor leerlingen in de tweede en derde graad?

Naast een adequate ondersteuning op het vlak van leren en studeren, investeert PITO sterk in de socio-emotionele begeleiding van leerlingen. Een snel veranderende maatschappij vereist immers een dynamische manier van opvolgen.

Hierbij kiezen we voor een aanpak die de leerlingen zo veel mogelijk kansen biedt, maar waarbij we zeer sterk inzetten op het nemen van eigen verantwoordelijkheid. PITO is dan ook een school die herstelgericht tracht te werken, zonder grenzen te laten vervagen.

Een uitgebalanceerd team van opvoeders, leefcoördinatoren, vertrouwensleerkracht, geëngageerde leerkrachten en directie kan hierbij rekenen op een uitstekende samenwerking met het provinciaal CLB en tracht zo elke leerling zorg op maat te bieden.

Als je meer wil weten over de werking van het CLB, kan je via deze link meer informatie vinden.