Leren & studeren

Heb jij het moeilijk om bepaalde vakken te studeren? Of heb je een leerstoornis, waardoor lezen, rekenen of schrijven niet vanzelfsprekend is? Breng de mensen van de studiebegeleiding hiervan dan op de hoogte, wellicht kunnen zij je ondersteunen tijdens je leerproces.

Op onze school proberen we alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces. We hanteren een aantal preventieve maatregelen die we in de klas brengen, om zo alle leerlingen te bereiken. 

Wanneer je studiebegeleiding nodig hebt, kan dat op verschillende manieren gebeuren. Er is individuele begeleiding mogelijk, maar ook klas- of groepsgebonden remediëring behoort tot de mogelijkheden.

De leercoaches staan steeds klaar om je te helpen op studiegebied, om je te begeleiden je leerstijl te verbeteren of om je te leren omgaan met je leerstoornis. Samen met jou en je leerkrachten zoeken we naar aangepaste maatregelen, zodat er tussen jou, de leerling, en je leerkrachten duidelijke afspraken zijn over jouw studiebegeleiding.