Plant, dier en milieu (A)

Wat kan je verwachten?

  • Je leert al doende de brede waaier aan teelten (landbouw- , tuinbouw- en bloementeelt) kennen.
  • Je leert over de bodem, de vermeerdering en de verzorging, het oogsten en de verwerking van planten
  • Je leert dieren op een respectvolle manier verzorgen. Met aandacht voor hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling. Je leert over hun voeding, huisvesting en je leert hoe je er mee kan kweken.
  • Je  leert ook landbouwmachines besturen en taken in de tuinaanleg uitvoeren zodat je bij de overgang naar de 3e graad kan kiezen voor datgene wat je het beste ligt.
  • Je leertal doende de machines, de gereedschappen, het materiaal en de uitrusting kennen, gebruiken en onderhouden. 
  • Je leert over dierenwelzijn en ecologisch en duurzaam omgaan met de groene sector.
Vak Aantal lesuren per week
3de jaar
Aantal lesuren per week
4de jaar 
Basisvorming    
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
PAV (project algemene vakken) 5 5
Natuurwetenschappen (denkatelier) 2 2
Specifieke vakken    
Plant- en groeimilieu 8 7
Dier- en leefmilieu 7 8
Agrotechnieken 2 -
Specifieke vakken - differentiatie    
Verdieping 4 6

Wat na de opleiding?

Na de tweede graad Plant, dier en milieu stroom je door naar een van de volgende richtingen met finaliteit arbeidsmarkt: