Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad precies?

Omdat jullie, onze leerlingen, onze dagelijkse prioriteit zijn, is het logisch dat jullie ook inspraak krijgen in het schoolgebeuren. De leerlingenraad geeft ALLE leerlingen een stem, de kans om eigen ideeën uit te werken. We willen graag dat er zoveel mogelijk leerlingen actief deelnemen, zodat we goed kunnen luisteren naar jullie bevindingen, ideeën en verbetervoorstellen.

Lijkt jou dit wel wat? Wil je graag bepaalde zaken anders zien, zodat de school een leukere plek wordt om te leren en te leven? Heb je ideeën over hoe het anders kan, of wil je graag je schouders zetten onder een aantal bestaande, weerkerende projecten op school? Dan moet je je zeker engageren om samen met ons hieraan te werken!

Je kan je vrijwillig engageren om aan bepaalde projecten mee te werken. Dit gebeurt steeds onder begeleiding van een team leerkrachten, die alles mee in goede banen leiden en positieve ondersteuning bieden. Ook de directie is actief betrokken bij de werking van de leerlingenraad. Zo kan je school reageren op wat er leeft onder jullie, of mee bepaalde projecten uitwerken.

We willen graag dat onze school een leuke leef- en leeromgeving is voor iedereen. Dat onze school een "leuke" school wordt, kunnen we samen met jullie realiseren. In het verleden zijn er verschillende initiatieven van de leerlingenraad verwezenlijkt, denk maar aan muziek op de speelplaats of de valentijnsactie.