Ouderraad

Winterbrunch 2017

Sinds 1987 is de ouderraad van het PITO een gewaardeerde partner van de school. Volgens het schoolreglement zijn alle ouders van de leerlingen lid van de oudervereniging, maar hun deelname aan de ouderraad en aan de diverse activiteiten is geheel vrijwillig. De ouderraad bestaat uit ouders die zich hebben ingeschreven om actiever mee te werken aan de (voorbereiding van) activiteiten.

De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar met de directie en enkele leerkrachten. Samen met de school organiseren deze geëngageerde ouders activiteiten en beslissen zij over de toekenning van de financiële middelen van de ouderraad.

De ouderraad is met enkele vrijwillige leden vertegenwoordigd in de werkgroepen "Verkeer en Veiligheid" en "Groene en Gezonde School". Ouders helpen o.a. bij de fietscontrole in september en bij de fluo-actie. 

Via een afvaardiging in de schoolraad heeft de ouderraad ook inzage in de beslissingen en een gewaardeerde stem in het beleid van de school. 

Als u zich inschrijft om mee te werken in de ouderraad, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten. Uiteraard wordt u ook uitgenodigd om deel te nemen. Uw aanwezigheid op de vergaderingen is niet verplicht.

Enkele van de activiteiten moeten ervoor zorgen dat de ouderraad middelen verwerft om na overleg met de school financiële steun te verlenen bij de aankoop van o.a. sportmateriaal en spaakreflectoren. Elk jaar schenkt de ouderraad ook brooddozen en koekendozen aan de leerlingen die starten in het eerste jaar. Verder plant de ouderraad ook extra lesmateriaal voor de lessen techniek, elektronica, wetenschappen. 

Bij een aantal andere activiteiten ondersteunen de ouders activiteiten die door de school worden georganiseerd. 

Als u graag meer informatie wenst over de ouderraad, kan dit via een e-mailbericht naar oudersvoorpito@gmail.com. Als u zich wenst in te schrijven voor de ouderraad, dan kan dat door dit formulier in te vullen. Ook als u lid was van de ouderraad en wil uitschrijven, kan u dat hier aanvinken.

Kraam opendeurdag
De ouderraad kocht nieuwe fietsen
Helpen tijdens de opendeurdag