Pedagogische raad

De pedagogische raad is een adviesorgaan samengesteld uit een vertegenwoordiging van personeelsleden die bezig zijn met de organisatorische en pedagogische aspecten van de school. Deze raad bekijk en evalueert verbetervoorstellen die aangebracht werden door het lerarenkorps of speelt een coördinerende rol voor de talloze werkgroepen die de school telt.