A-stroom

In het 1ste jaar van de A-stroom volgt iedereen hetzelfde uurrooster. Via STEM-lessen kun je je interesses verkennen en ontwikkelen. Door het combineren van wetenschap, techniek, probleemoplossend denken en wiskunde krijg je de kans je talenten te ontdekken zodat je een goede keuze kan maken voor de toekomst.

Vanaf het 2de jaar in de A-stroom kan je kiezen voor STEM-wetenschappen (met pakket Techniek-wetenschappen of Industriële wetenschappen) of STEM-technieken (met pakket Agro- en Biotechnieken of Mechanica-elektriciteit). Hieronder vind je meer info over de  verschillende pakketten en een lestabel van de eerste graad.

Optie STEM-wetenschappen

Kies je in het 2de leerjaar voor de optie STEM-wetenschappen, dan kan je kiezen uit een pakket Industriële wetenschappen of Techniek-wetenschappen. 

Leerlingen PITO tijdens STEM-les

Pakket Industriële wetenschappen

In dit pakket leer je het verband leggen tussen wiskunde, wetenschappen en technologie. Je krijgt uitdagingen voorgeschoteld waarbij je creatief voor de dag moet komen om een probleem op te lossen of om een knappe realisatie te ontwerpen met bijvoorbeeld een 3D-printer, een snijplotter, een filo cutter of een lasercutter. Hier leer je ook hoe je een robot kan programmeren.

Leerlingen PITO in het labo

Pakket Techniek-wetenschappen

In dit pakket verwerf je op een experimentele manier de nodige kennis over de natuur en duurzaamheid. Bij elk experiment hoort een forse theoretische ondersteuning. Heb je aanleg voor wiskunde en werk je nauwkeurig? Ben je geboeid door de wereld van de natuurwetenschappen? Dan heb je de basis mee voor een succesvolle schoolcarrière binnen STEM-wetenschappen.

 

Optie STEM-technieken

De optie STEM-technieken is in vergelijking met STEM-wetenschappen meer gericht op de praktijk. Je hebt keuze uit een pakket Agro- en biotechnieken of Mechanica-electriciteit.

Leerling PITO van de eerste graad werkt in de tuin

Pakket Agro- en biotechnieken

Hier zit je goed als je later een duurzame job wilt uitoefenen in de voedingsindustrie, in de agro-dienstensector, in de milieusector, in onderzoeks- of ontwikkelingscentra, in de land- en tuinbouwsector, in groenbeheer, in dierenzorg of in laboratoria. Wetenschap en de agrarische sector worden hier gecombineerd tot een boeiende opleiding voor wie graag meer weet over al wat leeft, groeit en bloeit.

STEM-opdracht in PITO Stabroek

Pakket Mechanica-elektriciteit

Hier worden de geheimen van metalen, kunststoffen en elektriciteit ontsluierd. Je leert over verbindingstechnieken en overbrengingen. Door middel van sturingen en tekeningen op de computer ontwerp en maak je allerlei knappe realisaties. Je mag hierbij steeds gebruikmaken van de nieuwste technologieën: een 3D-printer, Inventor, Filocad, schakelborden, een lasercutter, ...

 

Lestabel eerste graad A-stroom

Basisvorming 1A 2A STEM-wetenschappen Techniek-wetenschappen  2A STEM-wetenschappen Industriële Wetenschappen 2A STEM-technieken Agro- en Biotechnieken 2A STEM-technieken Mechanica- elektriciteit
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Geschiedenis  2 1 1 1 1
Frans 3 3 3 3 3
Engels 1 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Artistieke vorming 2 - - - -
Nederlands 4 4 4 4 4
Natuurwetenschappen 3 2 2 2 2
Wiskunde 5 5 5 4 4
Techniek  2 - - - -
Techniek + STEM - 3 3 4 4
ICT/Economie 1 - - - -
STEM 3 - - - -
ICT/Economie + STEM - 1 1 1 1
Remediëring en verdieping 1 1 1 1 1
Keuzepakketten          
STEM-wetenschappen: Techniek-wetenschappen - 7 - - -
STEM-wetenschappen: Industriële Wetenschappen - - 7 - -
STEM-technieken: Agro- en Biotechnieken - - - 7 -
STEM-technieken: Mechanica-electriciteit - - - - 7
Totaal 32 uur 34 uur 34 uur 34 uur 34 uur

Wat na de eerste graad?

- Na 2A - STEM-Wetenschappen

Wie in het 2de jaar gekozen heeft voor de optie IW of TW binnen 2 STEM-Wetenschappen, kan in de tweede graad starten in een richting uit de doorstroomfinaliteit, nl. Biotechnologische wetenschappen of Technologische wetenschappen. Daarnaast hebben deze leerlingen ook de mogelijkheid om over te gaan naar richtingen uit de 2de graad van de dubbele finaliteit (zie hieronder).

- Na 2A - STEM-Technieken

Wie in het 2de jaar gekozen heeft voor de optie Agro- en biotechnieken of voor Mechanica-Elektriciteit binnen 2 STEM-Technieken, kan in de tweede graad starten in een richting uit de dubbele finaliteit, nl. Biotechnieken, Plant-, dier- en milieutechnieken, Elektromechanische technieken, Elektrotechnieken of Mechanische technieken. Daarnaast hebben deze leerlingen ook de mogelijkheid om over te gaan naar richtingen uit de 2de graad van de arbeidsmarktfinaliteit (zie hieronder).

- Na 2B - STEM-Technieken

Wie in het 2de jaar gekozen heeft voor de optie Land- en tuinbouw of Mechanica/Elektriciteit binnen 2 STEM-Technieken, kan in de tweede graad starten in een richting uit de arbeidsmarktfinaliteit, nl. Elektriciteit (optie Elektriciteit of optie Sanitair), Mechanica of Plant, dier en milieu