Inschrijvingen

Wanneer kan je je inschrijven als je op onze school wil starten op 1 september 2017?

Wil je je graag inschrijven om vanaf 1 september 2017 te starten in PITO Stabroek? Dan kan je op de volgende momenten langskomen (zie tabel). Om een afspraak te maken voor een inschrijving, moet je telefonisch contact opnemen met de school op het nummer 03 561 05 00

Wie Wanneer Op afspraak Zonder afspraak
Wie wil inschrijven in een eerste jaar  dinsdag 07/03/2017,
19 u. 
  X
Voor inschrijvingen in alle leerjaren en richtingen woensdag 19/04/2017
13 - 17 uur
X

 
  donderdag 20/04/2017
17 - 20 uur
X  
  maandag 24/04/2017
17 - 20 uur
X
 
  dinsdag 25/04/2017
17 - 20 uur
X
 
  donderdag 04/05/2017
17 - 20 uur
X
 
  maandag 08/05/2017
17 - 20 uur
X
 
  zondag 14/05/2017
10 - 17 uur (opendeurdag)
  X
  dinsdag 16/05/2017
17 - 20 uur
X  
  donderdag 18/05/2017
17 - 20 uur
X  
  maandag 22/05/2017
17 - 20 uur
X  
  woensdag 31/05/2017
13 - 17 uur 
X  
  maandag 03/07/2017
10 - 16 uur
X  
  dinsdag 04/07/2017
10 - 16 uur
X  
  woensdag 05/07/2017
10 - 16 uur
X  
  donderdag 06/07/2017
10 - 16 uur
X  
  maandag 21/08/2017 
10 - 16 uur
X  
  dinsdag 22/08/2017 
10 - 16 uur
X  
  woensdag 23/08/2017 
10 - 16 uur
X  
  donderdag 24/08/2017 
10 - 16 uur
X  
  vrijdag 25/08/2017 
10 - 16 uur
X  
  maandag 28/08/2017 
10 - 16 uur
X  
  dinsdag 29/08/2017 
10 - 16 uur
X  
  donderdag 31/08/2017 
10 - 16 uur
X  

Wie moet bij een inschrijving aanwezig zijn?

Als je jonger bent dan 18, dan moet je vergezeld zijn door een van je ouders of je voogd.
Wie al 18 geworden is, mag zich zelf, zonder ouder(s) of voogd, komen inschrijven.

Wat moet je zeker meebrengen?

Breng zeker je identiteitskaart mee, zodat we je correct kunnen inschrijven. Je hebt ook je laatste rapport, getuigschrift of eerder behaald diploma nodig. Zonder deze documenten is een inschrijving niet definitief.
Wanneer je je inschrijft tijdens het lopende schooljaar, mag je je eindrapport nog wel binnenbrengen tijdens de zomervakantie.

Hoe verloopt een inschrijving?

Je kan je inschrijven in een klas naar keuze, op voorwaarde dat er nog plaats is en dat je volgens de wettelijke bepalingen in die klas mag starten. Is die klas volzet, dan kan je vragen of we je naam op een wachtlijst noteren. Mocht er toch een plaatsje vrijkomen, dan krijg je hierover bericht.

Samen met een medewerker van de school vul je de inschrijvingsformulieren in. We vragen op dat moment ook om enkele documenten te ondertekenen, o.a. om te bevestigen dat jij en je ouders akkoord gaan met het pedagogische concept en het schoolreglement van de school, om je keuze te bevestigen over welk levensbeschouwelijk vak je wil volgen, ...

Na de inschrijving krijg je een algemene infobrochure over de school mee naar huis met enkele praktische afspraken. Je krijgt ook een lijst met benodigdheden voor je nieuwe klas en je wordt meteen uitgenodigd op de infoavond voor alle nieuwe leerlingen eind augustus. Op deze infoavond zal je nieuwe directie je verwelkomen. Je klasleraar zal enkele afspraken overlopen en praktische zaken meedelen. Ook je ouders zijn dan van harte welkom om een eerste keer je nieuwe klasleraar te ontmoeten.