Inschrijvingen

INSCHRIJVINGSMOMENTEN EIND JUNI - BEGIN JULI

Wil je graag komen inschrijven op het einde van het schooljaar of in het begin van de zomervakantie?
Dan kan je op volgende momenten bij ons terecht.
Een afspraak maken kan telefonisch via 03 561 05 00, maar is niet noodzakelijk. 

 • vrijdag 28 juni, van 10 tot 19 u.
 • maandag 1 juli, van 13 tot 16 u.
 • dinsdag 2 juli, van 10 tot 16 u.
 • woensdag 3 juli, van 10 tot 16 u.
 • donderdag 4 juli, van 10 tot 16 u.
 • vrijdag 5 juli, van 10 tot 16 u.

www.scholennoorderkempen.be

Om op 1 september 2024 te starten in een eerste jaar op PITO, moet je je digitaal aanmelden via www.scholennoorderkempen.be. We werken met 12 andere scholen uit de regio samen om elke jongere die naar het secundair onderwijs overstapt een plek te geven in de school van voorkeur. Vanaf 25 maart is de link actief en kan je je aanmelden, tot uiterlijk 19 april 2024. 

Er zijn verschillende stappen in de aanmeldingsprocedure. We lichten ze graag toe in de afbeedlingen hieronder. 

Allereerst moet de aanmelding gebeuren, digitaal (stap 1). Vervolgens krijg je (digitaal) een 'ticket' (stap 2), waarmee de effectieve inschrijving in de school zelf gebeurt (stap 3). Als je niet aangemeld bent binnen de voorziene periode, en bijgevolg ook geen ticket krijgt, zal je ná de jongeren die een plek kregen toegewezen pas op de school terecht kunnen (stap 4). Daardoor beperk je de keuzemogelijkheden, want veel scholen zullen tegen dan volzet zijn.

Wanneer je hulp wil bij de digitale aanmelding, maak dan een afspraak om op 25 maart langs te komen op onze infoavond voor het 1ste jaar. We helpen je dan graag verder!

Voor vragen over inschrijven in een eerste jaar op PITO kan je bellen naar 03 561 05 00.
Voor vragen of problemen bij het aanmeldsysteem kan je contact opnemen met de helpdesk via helpdesk@scholennoorderkempen.be.

folders.jpg
Folders 1ste graad A- en B-stroom

Wil je graag op 1 september 2024 starten op PITO in een 1ste jaar?

KLIK HIER OM NAAR DE AANMELDPAGINA TE GAAN

 

Inschrijvingsprocedure voor wie wil starten in 1A of 1B

Vanaf dit schooljaar werken we voor de nieuwe inschrijvingen in het eerste jaar (voor 2024-2025) via een nieuw aanmeldsysteem. Via www.scholennoorderkempen.be kan je doorklikken naar de site waarop je je gegevens moet invullen en je voorkeur kan doorgeven in de regio Stabroek, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel. Ongeacht je eigen woonplaats, kan je je dan aanmelden om te starten in de scholen die binnen dit gebied vallen. Als je dus op PITO wil starten, dan noteer je onze school als eerste voorkeur bij het aanmelden.

 

Waarom moet je online aanmelden?

Om onze beschikbare plaatsen voor nieuwe leerlingen in het eerste jaar A- en B-stroom te verdelen onder de kandidaatleerlingen werken we, samen met onze partnerscholen in de regio Noorderkempen, met een online aanmeldplatform. Dit systeem werkt objectief en transparant. Het geeft jongeren uit onze regio de kans om naar de school van hun voorkeur te gaan. Kamperen of aan de telefoon hangen hoeft niet meer, je krijgt nu enkele weken de tijd om je online aan te melden. Het moment waarop je de aanmelding doet, is niet belangrijk. Ieder kind dat aangemeld is, krijgt in eerste instantie voorrang op kinderen die zich niet aangemeld hebben bij de scholen die in deze groep zitten.

 

Hoe werkt het nieuwe aanmeldsysteem?

Inschrijven in een eerste jaar gebeurt vanaf nu in verschillende stappen:

Stap 1: Aanmelden: ma 25/03/2024 - vr 19/04/2024

Vanaf maandag 25 maart t.e.m. vrijdag 19 april kan je je via dit online aanmeldsysteem registreren, om de school die jij verkiest om te starten in 1A of 1B aan te klikken. Je mag meteen ook je 2de keuze aanduiden, als die school binnen hetzelfde aanmeldsysteem (regio) vallen. 

Het is niet zo, dat wie eerst aanmeldt, ook eerst zeker is van een plaats, of dat wie laatst aanmeldt, pas later in volgorde een plek krijgt toegewezen. Het systeem koppelt elk kind aan een school, rekening houdend met beschikbare plaatsen en voorkeur voor de school. Zo wordt ervoor gezorgd met alle deelnemende scholen, dat iedere jongere die is aangemeld een plaats heeft om te starten in 2024-2025, bij voorkeur in de school die op de eerste plaats staat. 

Wanneer er een school volzet is, gaat het systeem kijken naar de tweede keuze. Er gebeurt dan een selectie vanuit een algoritme dat opnieuw rekening houdt met voorkeur en beschikbaarheid. Er is ook een voorrangsregeling voorzien voor wanneer er al een jongere uit hetzelfde (nieuw/samengesteld) gezin naar dezelfde school van voorkeur gaat.

Om deze aanmelding te realiseren, heb je een Belgisch rijksregisternummer van je kind nodig . Dit is te vinden op een Kids-ID of op een briefje van de mutualiteit. Wanneer je dit niet hebt, kan je contact opnemen met de helpdesk van de aanmeldpagina. 

 

Stap 2: Je krijgt een digitaal ticket: do 25/04/2024

Op donderdag 25 april zal iedereen die zich via het systeem aangemeld heeft een digitaal 'ticket' krijgen. Hierop staat dan de school die voor jou een plaats voorzien heeft. Als deze school niet jouw eerste voorkeur is, blijf je op de wachtlijst staan van de school die hoger in voorkeur stond.

Je krijgt in elk geval een mail met de naam van de school waar je kan inschrijven, en met de praktische informatie over hoe en wanneer dat kan. Wanneer er geen plaats is op de scholen die je doorgaf, komt je kind op een reservelijst. In dat geval krijg je de melding van een 'niet-gerealiseerde inschrijving'. Hou dit bericht ook goed bij. Deze reservelijst blijft geldig tot begin oktober 2024. Wanneer er op de scholen bij wie je op een reserverlijst staat een plaats vrijkomt, contacteert de school je volgens de volgorde van de reservelijst.

Iedereen heeft evenveel kans om een plekje te krijgen in zijn of haar school van eerste voorkeur. Enkel wanneer er meer aanvragen dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Die verdeling gebeurt toevallig maar er wordt wel rekening gehouden met de volgorde van jouw voorkeur. Jouw kind krijgt geen plaats toegewezen in een school die niet opgegeven is.

 

Stap 3: Inschrijven: di 14/05/2024 - ma 10/06/2024

Met dit digitale ticket ga je naar de school die erop vermeld staat. Je kan dan je inschrijving realiseren op school zelf, of op digitale wijze, waarover later meer info.Wanneer je je niet inschrijft in de school die vermeld staat op het ticket voor 10 juni, dan ben je je plek daar kwijt en krijgen de personen die op de reservelijst staan de vrijgekomen plaats aangeboden.

Wanneer je een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving hebt, kan je je wél gaan inschrijven op een school waar nog plaats is. Je behoudt dan nog steeds je plek op de reservelijst de school die jouw voorkeur kreeg. Die reservelijst blijft ook gelden tot begin oktober.

 

Stap 4: Wachtlijst - Vrije inschrijvingsperiode: na 10/06/2024

Wanneer je kind niet werd aangemeld voor 19 april 2024, dan krijg je vanzelfsprekend ook geen digitaal ticket en is er nog geen plekje voorzien voor jouw kind. Je kan je dan vanaf eind juni inschrijven in een school waar nog plaats is, tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Wanneer er geen plaats is, krijgt je kind een plaats op de wachtlijst (achter de 'reservelijst').

Let wel op: de voorrang wordt steeds gegeven aan jongeren die zich hebben aangemeld. Zij zullen al op de reservelijst staan en steeds voorrang hebben op jongeren die tijdens de vrije inschrijvingsperiode willen inschrijven.

 

Aanmelden voor 1A of 1B?

Wanneer de leerling (naar alle waarschijnlijkheid) het getuigschrift van de lagere school behaalt, dan start hij/zij in 1A. Indien het getuigschrift (waarschijnlijk) niet wordt behaald, moet de aanmelding gebeuren voor 1B. Wanneer er op het moment van de aanmelding nog twijfel over bestaat, is er ook de optie om je aan te melden in beide opties. Wanneer de inschrijving dan effectief gebeurt (tussen 14 mei en 10 juni), dan komt de plaats vrij in de stroom die niet wordt gekozen.

Meer info over onze opleidingen vind je in onze infofolder of op de pagina's over onze opleidingen.

Voor praktische vragen over bv. de haltes van de schoolbussen, de maximumfactuur, de start- en einduren van de school, ... kan u terecht op de pagina 'Praktisch' op onze website.

 

Infoavond augustus 2024

We nodigen alle nieuwe leerlingen van harte uit op de infoavond eind augustus (exacte datum volgt later). Op dat moment kan je ook nog documenten, attesten, ... binnenbrengen. Tot dan!

Welkom op PITO!

Wil je graag op 1 september 2024 starten op PITO in een 2de t.e.m. 7de jaar?

De inschrijvingen voor een 2de t.e.m. een 7de jaar starten pas na de paasvakantie.

Voor het 2de t.e.m. het 7de jaar geldt wél dat wie eerst inschrijft, ook eerst op de aanmeldings- of wachtlijst staat . Als je wilt inschrijven in een klas die volzet is op het moment van de inschrijving, noteren we je op een wachtlijst. zodra we zeker weten dat er een plekje vrij is, krijg je hierover bericht. Het is mogelijk dat we zoiets pas eind augustus, soms zelfs begin september, kunnen communiceren.

Inschrijven kan op afspraak (bel hiervoor naar 03 561 05 00) vanaf na de paasvakantie. Op deze momenten krijg je indien gewenst ook een korte rondleiding door de school, met vooral aandacht voor de plaatsen waar de leerling les zal krijgen (dus afhankelijk van de gekozen studierichting).

De inschrijfmomenten zijn:

 • vrijdag 28 juni 2024, 10 - 19 u.
 • maandag 1 juli 2024, 13 - 16 u.
 • dinsdag 2 juli 2024, 10 - 16 u.
 • woensdag 3 juli 2024, 10 - 16 u. 
 • donderdag 4 juli 2024, 10  - 16 u. 
 • vrijdag 5 juli, 10 - 16 u.

Wie is ingeschreven in een 2de, 3de, 4de, 5de, 6de of 7de jaar verwelkomen we graag op een infoavond voor nieuwe leerlingen eind augustus. 

Inschrijven voor Chemische procestechnieken (Se-n-Se)

Wie al een diploma secundair onderwijs behaald heeft, kan ook inschrijven voor onze Se-n-Se opleiding Chemische Procestechnieken (CPT). Op deze pagina vind je meer info over de opleiding zelf. 

Wie zich wil aanmelden om te starten in deze opleiding, kan zich via dit online formulier aanmelden. Hierin noteer je je gegevens en je motivatie. We nemen dan binnenkort contact met je op voor een eerste verkennend gesprek, zodat zowel jij als wij een correct beeld hebben van wat we van elkaar mogen verwachten. Zo weten we zeker dat jij de juiste keuze maakt en dat wij jou de opleiding kunnen aanbieden (klassiek of duaal systeem, of misschien is CPT toch niet helemaal jouw ding) die op jouw maat is gesneden.

 

OKAN-folder voorkant 22-23

Inschrijven in de OKAN-klas

Vanaf 1 september 2022 kan je op PITO Kapellen Nederlands volgen in een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), niveau 'STARTERS'. De inschrijvingen gebeuren op afspraak. Lees er hieronder meer over.

OKAN

Een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers, kortweg OKAN-klas, bereidt je voor op een instap in het reguliere onderwijs. Wij bieden de lessen aan voor het niveau van STARTERS, niet voor analfabeten.

Je leert er Nederlands te lezen, te spreken, te schrijven en te begrijpen wanneer je een tekst of gesprek hoort. Je wordt voorbereid op allerlei taalsituaties die je ook buiten de schoolmuren tegenkomt.

INSCHRIJVEN

Wil je graag (jezelf of iemand anders) inschrijven voor deze OKAN-klas?
Lees dan hieronder hoe we dit organiseren.

Je maakt hiervoor een afspraak via 03 561 05 00. 

Hoe verloopt de inschrijving?

We overlopen een aantal administratieve gegevens en geven je ook praktische info mee. Je krijgt een infobundel met daarin je lessenrooster, je contactpersonen, je schoolbenodigdheden, ...

Om dit gesprek te voeren, is het nodig om in een gemeenschappelijke taal -het Nederlands, Engels of Frans- te communiceren. Als de leerling daar niet toe in staat is, raden we aan om een begeleider mee te brengen die eventueel ook kan vertalen.  

We laten de leerling op dat moment ook een korte niveautest doen, om in te schatten of het niveau klopt met de aangeboden lessen. Indien nodig, verwijzen we je door naar een OKAN-opleiding die wél het juiste niveau aanbiedt.

Wat moet je zeker meebrengen?

Breng alle nodige administratieve papieren mee. Dat zijn de identiteitskaart en/of verblijfspapieren en eventueel papieren van vroegere opleidingen.

Welkom op PITO!

Wil je al kort kennismaken met onze school, maar heb je nog een paar vragen? Bekijk dan dit filmpje even: hierin worden al veel vaak gestelde vragen beantwoord. Als je nog andere vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via 03 561 05 00 of via info.pito@provincieantwerpen.be.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Wanneer inschrijven?

Wie een afspraak wil maken voor een inschrijving, neemt telefonisch contact op tijdens de schooluren op 03 561 05 00. 

 

Wie moet bij een inschrijving aanwezig zijn?

Als je jonger bent dan 18, dan moet je vergezeld zijn door een van je ouders of je voogd.
Wie al 18 geworden is, mag zich zelf, zonder ouder(s) of voogd, komen inschrijven.

Wat moet je zeker meebrengen?

Breng zeker je identiteitskaart mee, zodat we je correct kunnen inschrijven. Wie inschrijft voor een eerste jaar, moet zeker de baso-fiche meebrengen. Ook het digitale ticket dat je kreeg toegewezen, of het bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving, moet je meebrengen.

Voor inschrijvingen in het tweede jaar of hoger is zeker het laatste rapport nodig, met het attest en eventueel de clausulering die je hebt gekregen. Je brengt ook je getuigschrift of eerder behaald diploma mee, als je dat al verworven hebt.

Zonder deze documenten is een inschrijving niet definitief.
Wanneer je je inschrijft tijdens het lopende schooljaar, mag je je eindrapport nog wel binnenbrengen tijdens de zomervakantie.

Hoe verloopt een inschrijving?

De inschrijvingsprocedure voor een eerste jaar staat bovenaan deze pagina volledig uitgelegd.

Hieronder staat het verloop van een inschrijving in een 2de jaar of hoger:

Je kan je inschrijven in een klas naar keuze, op voorwaarde dat er nog plaats is en dat je volgens de wettelijke bepalingen in die klas mag starten. Is die klas volzet, dan kan je vragen of we je naam op een wachtlijst noteren. Mocht er toch een plaatsje vrijkomen, dan krijg je hierover bericht.

Samen met een medewerker van de school vul je de inschrijvingsformulieren in. We vragen op dat moment ook om enkele documenten te ondertekenen, o.a. om te bevestigen dat jij en je ouders akkoord gaan met het pedagogische concept en het schoolreglement van de school, om je keuze te bevestigen over welk levensbeschouwelijk vak je wil volgen, ...

Na de inschrijving krijg je een algemene infobrochure over de school mee naar huis met enkele praktische afspraken. Je krijgt ook een lijst met benodigdheden voor je nieuwe klas en je wordt meteen uitgenodigd op de infoavond voor alle nieuwe leerlingen eind augustus. Op deze infoavond zal je nieuwe directie je verwelkomen. Je klasleraar zal enkele afspraken overlopen en praktische zaken meedelen. Ook je ouders zijn dan van harte welkom om een eerste keer je nieuwe klasleraar te ontmoeten.