Inschrijvingen

folders.jpg
Folders 1sta graad A- en B-stroom

Wil je graag op 1 september 2023 starten op PITO in een 1ste jaar?

Maak een afspraak via 03 561 05 00 om op 1 van onze inschrijvingsavonden in april of mei langs te komen voor een aanmelding/inschrijving.

Je bent op afspraak welkom op:

  • dinsdag 18 april, van 17 tot 21 uur;
  • donderdag 27 april, van 16 tot 20 uur;
  • maandag 15 mei, van 17 tot 21 uur;
  • donderdag 25 mei, van 16 tot 20 uur.

 

Starten in A-of B-stroom:

Wanneer de leerling (naar alle waarschijnlijkheid) het getuigschrift van de lagere school behaalt, dan start hij/zij in 1A. Indien het getuigschrift (waarschijnlijk) niet wordt behaald, moet de aanmelding gebeuren voor 1B.

Meer info vind je in onze infofolder of op de pagina's over onze opleidingen.

Voor praktische vragen over bv. de haltes van de schoolbussen, de maximumfactuur, de start- en einduren van de school, ... kan u terecht op de pagina 'Praktisch' op onze website.

 

Na 15 mei wordt de aanmelding voor een 1ste jaar automatisch omgezet in een definitieve inschrijving, tenzij u voordien laat weten dat u de aanmelding wenst te annuleren. Dat kan door te bellen naar 03 561 05 00. Vervolgens krijgt u nog wat later info over de infoavond voor nieuwe leerlingen van het eerste jaar en hun ouders, op 30 augustus 2023. Houd die avond alvast vrij!

 

Welkom op PITO!

Wil je graag op 1 september 2023 starten op PITO in een 2de t.e.m. 7de jaar?

De inschrijvingen voor een 2de t.e.m. een 7de jaar starten pas na de paasvakantie, nl. vanaf dinsdag 18 april 2023. 

Wie eerst inschrijft, staat ook eerst op de aanmeldings- of wachtlijst. Als je wilt inschrijven in een klas die volzet is op het moment van de inschrijving, noteren we je op een wachtlijst. zodra we zeker weten dat er een plekje vrij is, krijg je hierover bericht. Het is mogelijk dat we zoiets pas eind augustus, soms zelfs begin september, kunnen communiceren.

Inschrijven kan op afspraak (bel hiervoor naar 03 561 05 00), na de schooluren, op de volgende momenten:

  •  dinsdag 18 april, van 17 tot 21 uur;
  •  donderdag 27 april, van 16 tot 20 uur;
  •  maandag 15 mei, van 17 tot 21 uur;
  •  donderdag 25 mei, van 16 tot 20 uur.

Op deze momenten krijg je indien gewenst ook een korte rondleiding door de school, met vooral aandacht voor de plaatsen waar de leerling les zal krijgen (dus afhankelijk van de gekozen studierichting).

Ook op onze opendeurdag, zondag 7 mei, van 10 tot 16 uur, kan je langskomen voor een inschrijving of rondleiding. Dit kan zowel met als zonder afspraak. Wil je graag zeker om een bepaald uur een rondleiding krijgen? Bel dan 03 561 05 00 om een moment vast te laggen.

Ook wie tegen eind augustus is ingeschreven in een 2de, 3de, 4de, 5de, 6de of 7de jaar verwelkomen we graag op een infoavond voor nieuwe leerlingen. Dit moment zal plaatsvinden op 30 augustus, dus houd deze avond zeker vrij.

Inschrijven voor Chemische procestechnieken (Se-n-Se)

Wie al een diploma secundair onderwijs behaald heeft, kan ook inschrijven voor onze Se-n-Se opleiding Chemische Procestechnieken (CPT). Op deze pagina vind je meer info over de opleiding zelf. 

Wie in september 2023 wil starten in deze opleiding, kan zich  via deze link  aanmelden. In een online formulier dat tegen dan hier te vinden is, kan je je gegevens en motivatie noteren. We nemen dan in de loop van juni contact met je op voor een eerste verkennend gesprek, zodat zowel jij als wij een correct beeld hebben van wat we van elkaar mogen verwachten. Zo weten we zeker dat jij de juiste keuze maakt en dat wij jou de opleiding kunnen aanbieden (klassiek of duaal systeem, of misschien is CPT toch niet helemaal jouw ding) die op jouw maat is gesneden.

 

OKAN-folder voorkant 22-23

Inschrijven in de OKAN-klas

Vanaf 1 september 2022 kan je op PITO Kapellen Nederlands volgen in een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), niveau 'STARTERS'. De inschrijvingen gebeuren op afspraak. Lees er hieronder meer over.

OKAN

Een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers, kortweg OKAN-klas, bereidt je voor op een instap in het reguliere onderwijs. Wij bieden de lessen aan voor het niveau van STARTERS, niet voor analfabeten.

Je leert er Nederlands te lezen, te spreken, te schrijven en te begrijpen wanneer je een tekst of gesprek hoort. Je wordt voorbereid op allerlei taalsituaties die je ook buiten de schoolmuren tegenkomt.

INSCHRIJVEN

Wil je graag (jezelf of iemand anders) inschrijven voor deze OKAN-klas?
Lees dan hieronder hoe we dit organiseren.

Je maakt hiervoor een afspraak via 03 561 05 00. 

Hoe verloopt de inschrijving?

We overlopen een aantal administratieve gegevens en geven je ook praktische info mee. Je krijgt een infobundel met daarin je lessenrooster, je contactpersonen, je schoolbenodigdheden, ...

Om dit gesprek te voeren, is het nodig om in een gemeenschappelijke taal -het Nederlands, Engels of Frans- te communiceren. Als de leerling daar niet toe in staat is, raden we aan om een begeleider mee te brengen die eventueel ook kan vertalen.  

We laten de leerling op dat moment ook een korte niveautest doen, om in te schatten of het niveau klopt met de aangeboden lessen. Indien nodig, verwijzen we je door naar een OKAN-opleiding die wél het juiste niveau aanbiedt.

Wat moet je zeker meebrengen?

Breng alle nodige administratieve papieren mee. Dat zijn de identiteitskaart en/of verblijfspapieren en eventueel papieren van vroegere opleidingen.

Welkom op PITO!

Wil je al kort kennismaken met onze school, maar heb je nog een paar vragen? Bekijk dan dit filmpje even: hierin worden al veel vaak gestelde vragen beantwoord. Als je nog andere vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via 03 561 05 00 of via info.pito@provincieantwerpen.be.

Wanneer inschrijven?

Wie een afspraak wil maken voor een inschrijving, neemt telefonisch contact op tijdens de schooluren op 03 561 05 00. 

 

Wie moet bij een inschrijving aanwezig zijn?

Als je jonger bent dan 18, dan moet je vergezeld zijn door een van je ouders of je voogd.
Wie al 18 geworden is, mag zich zelf, zonder ouder(s) of voogd, komen inschrijven.

Wat moet je zeker meebrengen?

Breng zeker je identiteitskaart mee, zodat we je correct kunnen inschrijven. Wie inschrijft voor een eerste jaar, moet zeker de baso-fiche meebrengen. Voor inschrijvingen in het tweede jaar of hoger is zeker het laatste rapport nodig. Je brengt ook je getuigschrift of eerder behaald diploma mee, als je dat al verworven hebt.

Zonder deze documenten is een inschrijving niet definitief.
Wanneer je je inschrijft tijdens het lopende schooljaar, mag je je eindrapport nog wel binnenbrengen tijdens de zomervakantie.

Hoe verloopt een inschrijving?

Je kan je inschrijven in een klas naar keuze, op voorwaarde dat er nog plaats is en dat je volgens de wettelijke bepalingen in die klas mag starten. Is die klas volzet, dan kan je vragen of we je naam op een wachtlijst noteren. Mocht er toch een plaatsje vrijkomen, dan krijg je hierover bericht.

Samen met een medewerker van de school vul je de inschrijvingsformulieren in. We vragen op dat moment ook om enkele documenten te ondertekenen, o.a. om te bevestigen dat jij en je ouders akkoord gaan met het pedagogische concept en het schoolreglement van de school, om je keuze te bevestigen over welk levensbeschouwelijk vak je wil volgen, ...

Na de inschrijving krijg je een algemene infobrochure over de school mee naar huis met enkele praktische afspraken. Je krijgt ook een lijst met benodigdheden voor je nieuwe klas en je wordt meteen uitgenodigd op de infoavond voor alle nieuwe leerlingen eind augustus. Op deze infoavond zal je nieuwe directie je verwelkomen. Je klasleraar zal enkele afspraken overlopen en praktische zaken meedelen. Ook je ouders zijn dan van harte welkom om een eerste keer je nieuwe klasleraar te ontmoeten.