Schoolreglement

Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken of regels. Je moet akkoord gaan met ons schoolreglement als je op PITO naar school wil gaan. Elk jaar herzien we het reglement. Daarom moeten je ouders en jij elk jaar het reglement lezen en schriftelijk (via een antwoordstrookje van een brief die je op 1 september meekrijgt) bevestigen dat jullie akkoord gaan met de vermelde afspraken.

De huidige versie (die geldt voor het lopende schooljaar) kan je hier downloaden.

Daarnaast gelden er ook afspraken en leefregels voor wie de schoolbus neemt en voor tijdens de praktijklessen. Die staan beschreven in het busreglement en in het werkplaatsreglement. Wie hiervoor in aanmerking komt, moet ook beide documenten even downloaden, lezen, en schriftelijk via datzelfde antwoordstrookje bevestigen dat jullie alle afspraken hebben gelezen en ermee akkoord gaan. Ook deze documenten kan je hieronder downloaden.