Schoolreglement

Schoolreglement

Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken of regels. Je moet akkoord gaan met ons schoolreglement als je op PITO naar school wil gaan. Elk jaar herzien we samen met het schoolbestuur het reglement. Daarom moeten je ouders en jij elk jaar het reglement lezen en schriftelijk bevestigen dat jullie akkoord gaan met de vermelde afspraken.

De huidige versie (die geldt voor het lopende schooljaar) kan je hier downloaden.

Daarnaast gelden er ook afspraken en leefregels voor wie de schoolbus neemt en voor tijdens de praktijklessen. Die staan beschreven in het busreglement en in het werkplaatsreglement. Als je met een schoolbus komt en/of praktijklessen krijgt, moet je beide documenten downloaden, lezen, en schriftelijk bevestigen dat je alle afspraken hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Ook deze documenten kan je hieronder downloaden.