Gespecialiseerde dierenverzorging

7de jaar Gespecialiseerde dierenverzorging

Deze richting sluit perfect aan op wat je al leerde tijdens je opleiding Dierenzorg. Maar wat is dan de meerwaarde van dit zevende jaar? Wat leer je er nog extra?

In 7 DVZ wordt via verschillende projecten je ondernemingszin en creativiteit aangewakkerd. Je leert gestructureerd plannen en organiseren, je ontwikkelt competenties om als zelfstandige een zaak op te starten of om als werknemer met kennis van zaken én verantwoordelijkheidszin aan de slag te gaan. Je zal o.a. actief moeten meewerken aan het uitbouwen van een succesvolle minionderneming.

Een heel aantal algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde, MAVO, biologie en wetgeving zorgen voor een verbreding en verdieping van je algemene en specifieke kennis. De mogelijkheid bestaat om na dit zevende jaar hogere studies aan te vatten, bv. als professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, optie dierenzorg, dierenartsassistent e.a.

Je komt in je zevende jaar ruimschoots in contact met het werkveld: je gaat 1 dag per week op stage in een bedrijf en je loopt een blokstage van drie weken in het tweede semester.  

Vak Aantal lesuren per week
Levensbeschouwing 2
Project algemene vakken (PAV) 6
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Wetgeving/huisvesting 3
Communicatie en verkoop 2
Toegepaste biologie 4
Verzorging 2
Praktijk winkeltechnieken 2
Praktijk hond 2
Stage  7

____________________________________________________

Hieronder kan je doorklikken naar de pagina met info over de richting uit de derde graad BSO die je voorbereidt op dit specialisatiejaar (DZ).